Sách Mỹ tháng 12/2019

07:00 13/12/2019

 

1. Lịch sử Hoa Kỳ: Giai đoạn lập quốc đến thế kỷ XIX / Nguyễn Thái Yên Hương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2015. - 207 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách triển khai vấn đề từ góc độ khoa học lịch sử, diễn giải các vấn đề theo mạch phát triển lịch sử của nước Mỹ từ khi có các chuyến phát kiến địa lý, trải qua giai đoạn lập quốc, hoàn thiện quốc gia qua các chính sách phát triển kinh tế, hệ thống luật pháp, mở rộng và phát triển lãnh thổ và chính sách đối ngoại cho đến thời kỳ Mỹ hoàn thành tái thiết sau Nội chiến Bắc - Nam.

                                                                                             SĐKCB: MY-V.00944- 00953

2. Obama và sự trỗi dậy của Trung Quốc: Bên trong chiến lược châu Á của Mỹ / Jeffrey A. Bader; Trọng Minh, Kim Thoa,… - H. : Chính trị quốc gia, 2015. - 331 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách tập trung trình bày những nỗ lực trong chính sách đối ngoại của chính quyền Obama nhằm phát triển quan hệ với Trung Quốc, trong khi vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với các đối tác - đồng minh chủ chốt truyền thống khác ở châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc; đồng thời cũng tập trung nhiều hơn vào Đông Nam Á - ASEAN.

                                                                                             SĐKCB: MY-V.00932- 00935

3. Quan hệ Mỹ - Trung trong nửa đầu thế kỷ XXI: Mối quan hệ nước lớn kiểu mới? / Nguyễn Vũ Tùng; Đặng Cẩm Tú - H.: Chính trị quốc gia, 2017. - 359 tr. ; 20 cm.

Nội dung cuốn sách trình bày tóm tắt lịch sử quan hệ Mỹ – Trung từ thời kỳ chiến tranh lạnh đến nay, cùng với đó là phân tích mối quan hệ này ở các phương diện kinh tế, quân sự và những đặc điểm mới trong thời kỳ gần đây, đi sâu phân tích cơ sở hình thành ý tưởng “quan hệ nước lớn kiểu mới”, các nội dung và diễn biến cụ thể của mối quan hệ này. Dựa trên cơ sở phân tích bao quát các mặt, các tác giả đã đưa ra dự báo về chính sách của từng bên và mối quan hệ này trong tương lai.

                                                                                             SĐKCB: MY-V.00963- 00966

4. Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam thời kỳ tổng thống Lyndon Baines Johnson (Từ tháng 11 - 1963 đến tháng 01 - 1969) / Lê Tùng Lâm. - H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 327 tr. ; 21 cm.

Nội dung cuốn sách trình bày tóm tắt lịch sử quan hệ Mỹ - Trung từ thời kỳ chiến tranh lạnh đến nay, cùng với đó là phân tích mối quan hệ này ở các phương diện kinh tế, quân sự và những đặc điểm mới trong thời kỳ gần đây, đi sâu phân tích cơ sở hình thành ý tưởng “quan hệ nước lớn kiểu mới”, các nội dung và diễn biến cụ thể của mối quan hệ này. Dựa trên cơ sở phân tích bao quát các mặt, các tác giả đã đưa ra dự báo về chính sách của từng bên và mối quan hệ này trong tương lai.

                                                                                         SĐKCB: MY-V.01052

5. Chính sách hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy của Hoa Kỳ (1909-2016) / Hoàng Anh Tuyên - H.: Công an Nhân dân, 2018. -  264 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách đã làm rõ bối cảnh, mục tiêu, giải pháp và thực tế triển khai thực hiện chính sách hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy của Hoa Kỳ trong từng thời kỳ. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng khái quát ưu, nhược điểm cũng như tác động của chính sách đối với công tác phòng, chống ma túy của thế giới.

                                                                                       SĐKCB: MY-V.01054- 01058

Cùng chuyên mục