Sách Mỹ tháng 02/2014

15:00 14/02/2014

 

1. Quan hệ Mỹ - Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI / Lê Khương Thùy (cb), Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Xuân Trung… - H. : Khoa học Xã hội, 2012. - 256 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách tập trung phân tích những nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ Mỹ - Trung Quốc, sự điều chỉnh, định hướng lớn của chiến lược toàn cầu mới của Mỹ đối với Trung Quốc và quan hệ Mỹ - Trung Quốc trong thập niên đầu thế kỷ XXI trên các mặt chính trị, kinh tế, quân sự giai đoạn 2001 - 2010. Từ đó đánh giá những tác động của mối quan hệ này đối với thế giới, khu vực và Việt Nam, đồng thời dự báo xu hướng phát triển của quan hệ Mỹ - Trung Quốc giai đoạn sắp tới.

SĐKCB: MY-V.00839 đến 00843

2. Hoa Kỳ với vấn đề vũ khí hạt nhân trong hơn nửa thế kỷ qua (1945 - 2010) / Nguyễn Thị Thanh Thủy. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 344 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách cung cấp những thông tin cơ bản về vấn đề vũ khí hạt nhân nói riêng và vũ khí huỷ diệt hàng loạt nói chung. Trên cơ sở đó tác giả tập trung luận giải cho các vấn đề: Động cơ và vai trò của Hoa Kỳ trong quá trình kiểm soát và cắt giảm vũ khí hạt nhân; Ý nghĩa của những hiệp ước về kiểm soát và cắt giảm vũ khí hạt nhân mà Hoa Kỳ đã kí kết đối với hoà bình và an ninh thế giới. Ngoài ra, cuốn sách còn đề cập đến phong trào đấu tranh chống chạy đua vũ trang, chống vũ khí hạt nhân trên thế giới; quan điểm và chính sách của Việt Nam đối với vấn đề vũ trang hạt nhân và kĩ thuật hạt nhân.

SĐKCB: MY-V.00851 đến 00857

3. Tổng thống Mỹ: Những bài diễn văn nổi tiếng / Alpha Books tuyển chọn; Nguyễn Trường Uy hiệu đính. - H. : Thế giới, 2013. - 447 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách tập hợp các bài diễn văn nhậm chức của tổng thống Mỹ, kể từ vị tổng thống đầu tiên George Washington. Có thể nói lịch sử chính trị nước Mỹ đã được tái hiện một cách đầy đủ và sinh động thông qua những bài diễn văn của các đời tổng thống.

SĐKCB: MY-V.00868 đến 00872

4. Các tôn giáo và tín ngưỡng ở Mỹ / Catherine L. Albanese. - H. : Thời đại, 2012. - 623 tr. ; 24 cm.

Từ khi lập quốc, Hoa Kỳ đã là quốc gia đa văn hoá bởi các thành phần dân tộc khá đa dạng. Tới ngày nay, Hoa Kỳ vẫn là “miền đất hứa” của rất nhiều người, thu hút hàng trăm nghìn nguời di cư hàng năm. Bởi vậy Hoa Kỳ có nền văn hoá rất đa dạng với nhiều tôn giáo, tín nguỡng khác nhau. Tuy nhiên, đa dạng nhưng lại đồng nhất và có sự giao thoa tạo nên bản sắc riêng cho quốc gia này mà các quốc gia khác không hề có đuợc. Cuốn sách chính là công trình nghiên cứu lịch sử tôn giáo và tín ngưỡng Mỹ kết hợp với lịch sử tôn giáo nói chung.

SĐKCB: MY-V.00878 đến 00881

5. Tìm hiểu hành chính công Hoa Kỳ - Lý thuyết và thực tiễn / Nguyễn Hữu Hải (cb). - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 518 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1 giới thiệu về lịch sử phát triển của khoa học hành chính công Hoa Kỳ qua các thời kỳ; Phần 2 giới thiệu tóm tắt các lý thuyết tiêu biểu về hành chính công của các nhà khoa học trên thế giới theo các chủ đề: ngành khoa học về hành chính công, mối quan hệ giữa hành chính và chính trị; bộ máy thư lại, lý thuyết tổ chức, quản lý nguồn nhân lực, quản lý công, mối quan hệ liên chính quyền, đạo đức hành chính…

SĐKCB: MY-V.00873 đến 00887

6. Từng là bá chủ / Thomas L. Friedman, Michael Mandelbaum; Nguyễn Hằng dịch. - H. : Trẻ, 2012. - 405 tr. ; 23 cm.

Các tác giả đã mô tả, phân tích một cách sắc sảo thực trạng chính trị, kinh tế và tinh thần nước Mỹ trong cơn suy thoái, tụt hạng. Cuốn sách như một sự cảnh báo, một lời hiệu triệu người Mỹ đoàn kết, hy sinh cá nhân để giúp nước Mỹ tìm lại vị thế cũ.

SĐKCB: MY-V.00882 đến 00888

7. Nóng, phẳng, chật - Tại sao thế giới cần cách mạng xanh và làm thế nào chúng ta thay đổi được tương lai / Thomas L. Friedman; Nguyễn Hằng dịch. - Tái bản lần thứ hai. - H. : Trẻ, 2012. - 577 tr. ; 23 cm.

Tác giả đã đưa ra hai trong số những thách thức lớn nhất mà hiện nay nước Mỹ đang đối mặt: Đó là khủng hoảng môi trường toàn cầu cùng với việc Mỹ đánh mất trọng tâm và mục tiêu quốc gia một cách đáng ngạc nhiên kể từ sau sự kiện 11- 9. Cuốn sách mô tả về vị thế hiện nay của nước Mỹ và cho thấy giải pháp của hai vấn đề này có quan hệ với nhau như thế nào: Làm sao để vừa phục hồi thế giới đồng thời lại vừa tái sinh được nước Mỹ.

SĐKCB: MY-V.00889 đến 00890

Cùng chuyên mục