Sách Việt Nam - đối ngoại tháng 12/2015

12:00 16/12/2015

1. Quan hệ Việt Nam - Campuchia từ sau chiến tranh lạnh đến nay / Trần Xuân Hiệp. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 370 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách phân tích những nhân tố tác động tới quan hệ Việt Nam - Campuchia thời kỳ sau chiến tranh Lạnh; tiến triển trong quan hệ Việt Nam - Campuchia từ sau chiến tranh Lạnh kết thúc đến nay; từ đó đưa ra nhận xét, đánh giá và dự báo triển vọng quan hệ Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn tới.

SĐKCB: VN-V.12008 đến 12017

 

 

2. 60 năm quan hệ Việt Nam - Mông Cổ / Nguyễn Xuân Thắng, Batbold Enkhtuvshin, Trần Quang Minh… - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 286 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách đi sâu phân tích quan hệ Việt Nam - Mông Cổ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học, giáo dục… từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay. Qua đó phân tích triển vọng quan hệ song phương thông qua một số tổ chức như Hội Hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam; Trung tâm Việt Nam học của Mông Cổ; Hội Thương mại, Hợp tác Mông Cổ - Việt Nam; Hội người Việt Nam tại Mông Cổ.

SĐKCB: VN-V.12004 đến 12007

 

 

3. Ngoại giao đa phương trong hệ thống quan hệ quốc tế đương đại / Lưu Thúy Hồng. - H. : Chính trị quốc gia, 2015. - 240 tr. ; 21 cm.

Trên cơ sở cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống quan hệ quốc tế nói chung và ngoại giao đa phương nói riêng, cuốn sách đi sâu phân tích diễn biến thực tế của kênh ngoại giao này trên thế giới và Việt Nam, từ đó tác giả nêu hướng phát triển của ngoại giao đa phương Việt Nam trong thập niên tiếp theo, đồng thời đưa ra những khuyến nghị cần thiết cho công tác ngoại giao nước nhà.

SĐKCB: VN-V.12111 đến 12115

 

 

4. Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam / Bùi Thanh Sơn (cb), Đặng Đình Quý, Hoàng Anh Tuấn… - H. : Chính trị quốc gia, 2015. - 415 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cần thiết về hội nhập quốc tế ở Việt Nam, làm rõ quá trình phát triển tư duy của Đảng ta về hội nhập quốc tế, đặc biệt là từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986); dự báo xu hướng phát triển của tình hình thế giới và quan hệ quốc tế đến năm 2030; kiến nghị những định hướng chính sách hội nhập của Việt Nam nhằm cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết Đai hội XI của Đảng hướng đến các mục tiêu kinh tế - xã hội của Việt Nam đến 2030.

SĐKCB: VN-V.12297 đến 12301

 

 

5. Những mẩu chuyện đi sứ và tiếp sứ / Vũ Dương Huân sưu tầm, biên soạn - H. : Chính trị quốc gia, 2015. - 92 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách giới thiệu khái quát những nét cơ bản của sứ đoàn đi sứ thời xưa, và những mẩu chuyện rất lý thú về mỗi sứ thần khi đi sứ. Mỗi câu chuyện đều có những lời đối đáp thâm sâu hay những hành động dũng cảm, bất khuất, thể hiện khí phách anh hùng dân tộc của sứ Đại Việt được dân gian truyền tụng bao đời trên mặt trận ngoại giao.

SĐKCB: VN-V.12280 đến 12284

Cùng chuyên mục