Sách Các khu vực khác tháng 10/2013

15:00 08/10/2013

 

1. Khai thác tiềm năng thị trường các nước Mỹ Latinh / Bộ Công thương. - H. : Công thương, 2013. - 336 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách tập trung phân tích về tình hình kinh tế, thương mại và cơ chế hội nhập của cả khu vực Mỹ Latinh gồm 33 nước và kiến nghị một số biện pháp để khai thác thị trường các nước trong khu vực này.

SĐKCB: MLT-V.00035 đến 00039

2. Cộng hòa dân chủ nhân dân Algeria và khả năng hợp tác với Việt Nam đến năm 2020 / Nguyễn Thanh Hiền (cb); Trần Thị Lan Hương, Kiều Thanh Nga… - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 256 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách nghiên cứu toàn diện Algeria với tư cách là một trong những quốc gia trọng điểm và cần đột phá tại Bắc Phi nói riêng và ở châu Phi nói chung, để từ đó tìm hiểu các khả năng tăng cường và mở rộng hợp tác của Việt Nam với quốc gia này đến năm 2020.

SĐKCB: CP-V.00047 đến 00051

3. Một số sự kiện kinh tế - chính trị nổi bật của châu Phi và Trung Đông năm 2012 / Kiều Thanh Nga (cb); Trần Thùy Phương, Lê Quang Thắng… - H. : Từ điển Bách khoa, 2013. - 219 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách phác họa một bức tranh tổng thể về tình hình kinh tế, chính trị của châu Phi và Trung Đông trong năm 2012. Trên cơ sở đó, đánh giá về kết quả, phân tích nguyên nhân của tình hình kinh tế, chính trị châu Phi và Trung Đông trong năm 2012, đồng thời dự báo tình hình kinh tế, chính trị của hai khu vực này trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, nghiên cứu về quan hệ hợp tác của Việt Nam với khu vực châu Phi và Trung Đông trong năm 2012, qua đó đánh giá những thành tựu đạt được, phân tích nguyên nhân, dự báo triển vọng quan hệ hợp tác trong những năm tiếp theo. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác của Việt Nam với khu vực châu Phi và Trung Đông.

SĐKCB: CP-V.00042 đến 00046

 4. Thổ Nhĩ Kỳ, Angiêri, Iran và khả năng hợp tác với Việt Nam / Đỗ Đức Định (cb); Từ Thanh Thủy, Trần Thùy Phương… - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 212 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách nghiên cứu tổng quan về ba quốc gia đối tác quan trọng là Iran, Angiêri, Thổ Nhĩ Kỳ. Nghiên cứu những đặc điểm chung và riêng, cùng những lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh của ba quốc gia đối tác quan trọng này, để từ đó có sự so sánh những đặc điểm chung, những khác biệt và các nét đặc thù của ba quốc gia đối tác chủ yếu này. Ngoài ra các tác giả còn nghiên cứu khả năng bổ sung và hợp tác giữa Việt Nam với ba quốc gia đối tác nêu trên, từ đó đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quan hệ hợp tác, xem xét triển vọng và giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Iran, Angiêri và Thổ Nhĩ Kỳ từ nay đến năm 2020 và xa hơn.

SĐKCB: TR.Đ-V.01027 đến 01031

5. Nền văn minh lục địa đen / Graham Connah; Nguyễn Kiên Trường dịch - H. : Từ điển Bách khoa, 2012. - 518 tr. ; 21 cm.

Tác giả đã sưu tầm, nghiên cứu, nhiều nguồn tư liệu từ lịch sử chính biên đến khẩu truyền, từ lịch sử nghệ thuật đến ngôn ngữ. Đặc biệt là kết quả các cuộc điều tra dân tộc học và nhân chủng học đã xác lập những chứng cứ khảo cổ quan trọng đối với quá khứ châu Phi.

SĐKCB: CP-V.00052 đến 00053

Cùng chuyên mục