Sách Việt Nam - đối ngoại tháng 10/2020

14:00 21/10/2020

1. 50 năm quan hệ Việt Nam - Campuchia: Thành tựu và triển vọng/ Trần Xuân Hiệp. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2018. - 304 tr.; 21 cm.

Cuốn sách giới thiệu những thành tựu của quan hệ Việt Nam- Campuchia ở thời kỳ sau Chiến tranh Lạnh. Bên cạnh đó cuốn sách nêu những khó khăn, thách thức mà hai nước sẽ phải đối diện cũng như những lợi ích chung trong việc duy trì và thúc đẩy quan hệ láng giềng, hợp tác giữa hai nước, ý chí hợp tác của các nhà lãnh đạo hai bên cũng như tiến trình hội nhập khu vực. Ngoài ra, cuốn sách còn giúp bạn đọc hiểu thêm về lịch sử, văn hóa của mối quan hệ Việt Nam- Campuchia từ năm 1967 đến nay.

SĐKCB: VN-V.13432-33

 

 

2. Việt Nam - Hàn Quốc: 25 năm hợp tác, phát triển (1992-2017) và triển vọng đến năm 2022/ Nguyễn Văn Lan. - H.: Chính trị Quốc gia, 2019. - 224 tr.; 21 cm.

Nội dung cuốn sách gồm ba chương, khái quát những nhân tố khách quan và chủ quan tác động tích cực và tiêu cực đến quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 1992 - 2017, phân tích chi tiết thực trạng mối quan hệ hai nước trong giai đoạn này, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ những hạn chế, tồn tại cản trở mối quan hệ lâu đời giữa hai quốc gia - dân tộc, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2022).

SĐKCB: VN-V.13422-26

 

 

3. Ngoại giao Việt Nam 2001 - 2015/ Bộ Ngoại giao. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 444 tr.; 24 cm.

Cuốn sách đề cập các lĩnh vực quan hệ ngoại giao song phương, ngoại giao đa phương, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa; thông tin đối ngoại và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; công tác biên giới, lãnh thổ và biển đảo; các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và đối ngoại nhân dân trong những năm đầu thế kỷ XXI.

SĐKCB: VN-V.13471-72

 

 

4. Ngoại giao giữa Việt Nam và các nước phương Tây dưới triều Nguyễn (1802 - 1858)/ Trần Nam Tiến. - H.: Khoa học Xã hội, 2019. - 258 tr.; 20 cm.

Nội dung cuốn sách giới thiệu cụ thể hoạt động ngoại giao của triều Nguyễn với các nước phương Tây, chủ yếu là các nước Pháp, Anh, Mỹ trong khoảng thời gian từ khi nhà Nguyễn được thành lập (1802) cho đến khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam (1858). Qua đó, tác giả đưa ra những tiền đề hoạch định đường lối ngoại giao của triều Nguyễn đối với các nước phương Tây.

SĐKCB: VN-V.13473-75

 

 

5. Nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam- Hàn Quốc trong bối cảnh mới của Đông Á/ Trần Quang Minh. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 257 tr.; 24 cm.

Cuốn sách cung cấp một bức tranh khá toàn diện về quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc trên các lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế (FDI, thương mại), văn hóa và xã hội; chỉ rõ các nhân tố tác động tới quan hệ của hai nước trong bối cảnh mới ở Đông Á những cơ hội và thách thức; từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian tới.

SĐKCB: VN-V.13466-70