Sách Quan hệ quốc tế (Tiếng Việt) tháng 6/2015

11:00 15/06/2015

 1. Thập niên tiếp theo đế quốc và nền cộng hòa trong một thế giới đang thay đổi / George Friedman; Minh Hải, Kim Thoa, Ngọc Linh… dịch. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 371 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách tập trung vào những chuyển biến chính trị có thể diễn ra trong thập niên tiếp theo: những quyết định mà Mỹ có thể đưa ra cũng như hậu quả từ những quyết định đó; quan hệ Mỹ với Iran và Ixraen; Trung Quốc có thể phải đối phó với một cuộc khủng hoảng lớn; chiến tranh với thế giới Hồi giáo sẽ hạ nhiệt…

SĐKCB: QHQT-V.02649 đến 02658

2. Những tranh luận mới của các học giả Nga về chủ nghĩa xã hội / Alecxei Prigarin, V.G. Matree, Alecxander Dughin… ; Tạ ngọc Tấn biên soạn. – H. : Chính trị quốc gia, 2013. – 424 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách giới thiệu 28 công trình nghiên cứu lý luận tương đối tiêu biểu trên nhiều bình diện về chủ nghĩa xã hội của các nhà khoa học Nga. Những vấn đề của chủ nghĩa xã hội mới được đưa ra tranh luận trong cuốn sách xoay quanh các chủ đề: nguyên nhân sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô trước đây; về chủ nghĩa tư bản hiện đại; về chủ nghĩa xã hội và nền kinh tế thị trường, v.v..

SĐKCB: QHQT-V.02681 đến 02682

3. Đại cương về chính trị học quốc tế / Ngô Phương Nghị, Nguyễn Thanh Tùng, Đào Ngọc Tuấn. - H.: Chính trị quốc gia, 2015. - 204 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách gồm hai phần: Nhập môn chính trị học quốc tế và Nền chính trị quốc tế đương đại. Trong đó, những đường nét chính yếu nhất của chính trị quốc tế với tư cách là quá trình nhận thức và quá trình hiện thực được trình bày rõ ràng với những nét cơ bản, khái quát. Những nội dung cơ bản của hiện thực chính trị quốc gia đương đại như vấn đề toàn cầu hóa, xung đột và giải quyết xung đột, các vấn đề kinh tế, môi trường, di cư, an ninh năng lượng, nhân quyền… cũng được trình bày và phân tích cụ thể dưới góc nhìn chính trị.

SĐKCB: QHQT-V.02732 đến 02735

4. Một số vấn đề lý luận quan hệ quốc tế dưới góc nhìn lịch sử / Hoàng Khắc Nam. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 525 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách tập trung bàn về quan hệ quốc tế trên phương diện lý thuyết, xác định các xu hướng vận động trong quan hệ quốc tế, tìm hiểu những điều kiện chi phối sự tương tác giữa các chủ thể, dự báo hành vi và phản ứng của chúng trong quan hệ quốc tế,… Cuốn sách cũng phân tích một số vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống quốc tế, như tìm hiểu nhận thức về hệ thống quốc tế, các yếu tố tạo nên hệ thống quốc tế và khái niệm hệ thống quốc tế, trình bày các khái niệm về quyền lực, lý thuyết quyền lực, chạy đua vũ trang, nguyên nhân chiến tranh, quản trị toàn cầu,… Đồng thời, một số lý thuyết và khái niệm mới mẻ như chính trị xanh, lý thuyết phụ thuộc, phân định khu vực,… cũng được tác giả phân tích bằng lập luận sắc bén, như một sự gợi mở cho độc giả suy ngẫm về sự biến đổi không ngừng của thế giới toàn cầu hóa hôm nay.

SĐKCB: QHQT-V.02736 đến 02742

5. Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay / Nguyễn Hoàng Giáp (cb); Nguyễn Thị Quế, Thái Văn Long… - Xuất bản lần thứ hai. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 303 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách đề cập tới những vấn đề có tính thời sự của nền chính trị quốc tế hiện nay như: xu thế toàn cầu hoá, mối quan hệ giữa các nước lớn, chống chủ nghĩa khủng bố, trật tự thế giới mới,… Cuốn sách cho thấy một bức tranh đa dạng về nền chính trị của từng nước nói riêng cũng như cả thế giới nói chung. Đồng thời, trong cuốn sách các tác giả cũng đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm đổi mới và tăng cường chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế.

SĐKCB: QHQT-V.02743 đến 02744

Cùng chuyên mục