Sách Kinh tế quốc tế tháng 08/2012

05:00 07/08/2012

1.

Kinh tế và chính trị thế giới đến năm 2020 / Lưu Ngọc Trinh (cb); Nguyễn Văn Dần, Nguyễn Bình Giang… - H. : Khoa học Xã hội, 2012. – 296 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách tập trung nghiên cứu nền kinh tế, chính trị thế giới và khu vực trong thời gian từ năm 2000 cho đến hết thập kỷ đầu thế kỷ XXI lẫn triển vọng của chúng tới năm 2020 hoặc xa hơn. Đi sâu trả lời các câu hỏi lớn: Những vấn đề nổi bật của nền kinh tế và chính trị thế giới hiện nay (10 năm đầu thế kỷ XXI) và trong hơn một thập kỷ tới là gì? Thực trạng của các vấn đề đó, nguyên nhân xuất hiện và tồn tại chủ yếu. Xu hướng tiến triển cơ bản của các vấn đề nổi bật này sẽ như thế nào trong hơn một thập kỷ tới; tác động tới định hướng phát triển và chính sách đối ngoại của Việt Nam như thế nào trong 10 năm qua và trong khoảng hơn một thập kỷ tới. Cộng đồng quốc tế, khu vực và Việt Nam sẽ phải chịu những tác động gì, sẽ tham gia như thế nào, ứng phó ra sao trước các vấn đề nổi bật này của nền kinh tế và chính trị thế giới, khu vực?

 

2.

Chính sách thương mại quốc tế trong mô hình tăng trưởng kinh tế mới giai đoạn 2011 - 2020 / Nguyễn Chiến Thắng (cb); Võ Trí Thành, Đặng Thị Hiếu Lá… - H. : Khoa học Xã hội, 2011. - 232 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách thương mại, trong đó có tham khảo kinh nghiệm quốc tế và rút ra bài học cho Việt Nam; phân tích những điều chỉnh chính sách thương mại trong giai đoạn 2000 - 2010, thực trạng xuất nhập khẩu và tác động thương mại tới tăng trưởng trong giai đoạn này, từ đó đưa ra một số kiến nghị về việc điều chỉnh chính sách thương mại trong giai đoạn 2011 - 2020 hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng.

 

3.

Mạng sản xuất toàn cầu và vai trò của các công ty đa quốc gia / Lê Thị Ái Lâm (cb); Nguyễn Hòng Bắc, Đặng Phương Hoa… H. : Khoa học Xã hội, 2012. - 160 tr. ; 21cm.

Nội dung nghiên cứu tập trung vào các vấn đề sau: Thế nào là mạng sản xuất toàn cầu và những yếu tố môi trường, kinh tế, xã hội nào ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển các mạng sản xuất toàn cầu; nghiên cứu cấu trúc và sự vận hành của các mạng sản xuất toàn cầu qua nghiên cứu, phân tích thực tiến hoạt động của các mạng sản xuất toàn cầu trong ngành điện tử và ngành dệt may; nghiên cứu vai trò của các công ty đa quốc gia trong việc hình thành và phát triển các mạng sản xuất toàn cầu; dựa trên kết quả nghiên cứu đưa ra những gợi mở để Việt Nam có thể tham gia các mạng sản xuất toàn cầu một cách hiệu quả.

 

4.

Di chuyển lao động quốc tế / Nguyễn Bình Giang. - H. : Khoa học Xã hội, 2011. - 242 tr.; 21 cm

Cuốn sách tập trung nghiên cứu, đánh giá một số nét nổi bật trong di chuyển lao động quốc tế như: những xu hướng cơ bản của di chuyển lao động quốc tế; các chính sách quốc gia điều tiết di chuyển lao động quốc tế; những tác động tích cực và tiêu cực của di chuyển lao động quốc tế tới nước nhập khẩu lao động và nước xuất khẩu lao động trong 10 năm đầu thế kỷ XXI. Đồng thời dự báo những xu hướng di chuyển lao động quốc tế sẽ diễn ra trong mười năm tới

 

5.

Kinh tế thế giới hai thập kỷ đầu thế kỷ 21: Xu hướng và tác động chủ yếu / Nguyễn Thanh Đức (cb); Võ Hải Minh, Lê Thị Thu Hương… - H. : Khoa học Xã hội, 2011. - 196 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách trình bày thực trạng và những đặc điểm nổi bật của kinh tế thế giới giai đoạn 2000 - 2010; dự báo sự phát triển của kinh tế thế giới đến năm 2020; đồng thời nêu lên tác động của kinh tế thế giới đối với Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị.

 

6.

Thịnh vượng chung: Kinh tế học cho hành tinh đông đúc / Jeffrey D. Sachs; Đức Tuệ, Thu Hương… dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. – 591 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách tập trung vào vấn đề phát triển bền vững và nhu cầu cấp thiết phải chấm dứt đói nghèo - hai nhiệm vụ cơ bản mà các quốc gia và tất cả các công dân toàn cầu cùng phải gánh vác. Ngoài ra, tất cả các thiết chế, các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ (NGO), các trường học, các công ty đa quốc gia và các tổ chức từ thiện cũng cần tăng cường hơn nữa vai trò quan trọng của mình. Các ví dụ điển hình nhất về hợp tác toàn cầu thành công trước đây là việc loại trừ bệnh đậu mùa và thành công của các cách mạng xanh ở Châu Á.

 

7.

Kinh tế thế giới một thiên niên kỷ phát triển / Angus Maddison. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 670tr. ; 24 cm.

Cuốn sách tập trung nghiên cứu về sự phát triển của nền kinh tế thế giới trong một thiên niên kỷ. Tác giả đã phác họa một bức tranh toàn diện về nền kinh tế thế giới với phạm vi nghiên cứu trải khắp các khu vực, các quốc gia, các vùng khác nhau theo suốt tiến trình lịch sử phát triển nền kinh tế thế giới. Đặc biệt, ngoài những nội dung chính được phân tích, cuốn sách còn cung cấp một khối lượng lớn các con số thống kê về mức tăng trưởng GDP, bình quân GDP trên đầu người, về dân số, lao động, việc làm, năng suất lao động, cán cân xuất, nhập khẩu… của kinh tế thế giới trong một thiên niên kỷ.

Cùng chuyên mục