Sách Việt Nam - đối ngoại tháng 10/2012

15:00 04/10/2012

1. Việt Nam và tranh chấp biển Đông / Quỹ Nghiên cứu Biển Đông. - H. : Tri thức, 2012. - 233 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách cung cấp cho độc giả những thông tin mới nhất về tình hình tranh chấp trên biển Đông thông qua một tập hợp các bài viết của các thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông, trong đó nhấn mạnh đến chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông; tham vọng của Trung Quốc và các quốc gia chung biển Đông; đồng thời đề xuất một số giải pháp giải quyết tranh chấp.

SĐKCB: VN-V.10443 đến 10450

 

 

2. Việt Nam gia nhập ASEAN từ năm 1995 đến nay - Thành tựu, vấn đề và triển vọng / Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Hoàng Giáp (cb); Nguyễn Hữu Cát… - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 306 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách trình bày vấn đề Việt Nam gia nhập ASEAN và những nhân tố chủ yếu tác động đến quan hệ Việt Nam - ASEAN từ năm 1995 đến nay. Những thành tựu khó khăn, hạn chế và vấn đề đặt ra trong quan hệ Việt Nam - ASEAN. Triển vọng quan hệ Việt Nam - ASEAN và một số giải pháp tăng cường hiệu quả sự tham gia của Việt Nam trong hợp tác liên kết ASEAN đến năm 2020.

SĐKCB: VN-V.10506 đến 10510

 

 

3. Quan hệ biên mậu giữa Tây Bắc - Việt Nam với Vân Nam - Trung Quốc (2001 - 2020) / Nguyễn Đình Liêm (cb); Doãn Công Khánh, Hà Thị Hồng Vân… - H. : Từ điển Bách khoa, 2012. - 203 tr. ; 21 cm

Cuốn sách đánh giá một cách khách quan, khoa học thực trạng quan hệ mậu dịch biên giới giữa các tỉnh Tây Bắc - Việt Nam với Vân Nam - Trung Quốc thời gian qua, đặc biệt trong những năm gần đây; phân tích bối cảnh mới của tình hình quốc tế và khu vực tác động đến quan hệ mậu dịch biên giới; dự báo động thái, đề xuất giải pháp, kiến nghị phát triển trong thời gian tới

SĐKCB: VN-V.10438 đến 10442

 

 

4. Hỏi - đáp về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta / Học viện Ngoại giao. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 462 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách đi sâu phân tích tình hình thế giới hiện nay, đặc biệt những vấn đề phức tạp, nổi cộm của các nước trên thế giới về chính trị, kinh tế, xã hội và chính sách đối ngoại. Trình bày sự đổi mới của Đảng và nhà nước ta trên mặt trận đối ngoại, làm rõ chính sách và quan hệ đối ngoại của nước ta với các nước và tổ chức quốc tế nhằm giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

SĐKCB: VN-V.10411 đến 10414

 

 

5. Ngoại giao và công tác ngoại giao / Vũ Dương Huân. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 564 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách giới thiệu một cách có hệ thống các nội dung của ngoại giao như: các khái niệm ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao, thư tín ngoại giao, tiếp xúc ngoại giao, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, đàm phán ngoại giao, văn kiện ngoại giao, lễ tân ngoại giao v.v.. Đặc biệt, cuốn sách xuất bản lần này, tác giả đã có sửa chữa, bổ sung thêm một chương mới là: Ngoại giao đa phương. 

SĐKCB: VN-V.10375, 10376

 

 

5. Nền ngoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ hội nhập / Phạm Gia Khiêm. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 659 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách là tập hợp những bài viết, phát biểu, trả lời phỏng vấn được chọn lọc về việc triển khai và thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, cũng như công tác xây dựng ngành Ngoại giao của đồng chí Phạm Gia Khiêm.

SĐKCB: VN-V.10574 đến 10578

  

 

7. Ngoại giao Việt Nam 2010 / Bộ Ngoại giao. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 140 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách được xem là niên giám ngoại giao Việt Nam năm 2010, là tài liệu tổng quan hàng năm đầu tiên về ngoại giao Việt Nam, tổng hợp những sự kiện nổi bật của tình hình thế giới và những hoạt động trong năm của ngoại giao Việt Nam dựa trên những nguồn thông tin chính thống từ Bộ Ngoại giao Việt Nam.

SĐKCB: VN-V.10579 đến 10582

 

 

8. Chính sách đối ngoại đổi mới của Việt Nam (1986 - 2010) / Phạm Quang Minh. - H. : Thế giới, 2012. - 212 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách phân tích quá trình hình thành, vận động và phát triển của chính sách đối ngoại đổi mới của Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2010, qua đó đánh giá những thành tựu nổi bật, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, nhằm hoàn thiện chính sách đối ngoại trong thời gian tới.

SĐKCB: VN-V.10586 đến 10595

Cùng chuyên mục