Giáo trình tháng 10/2012

11:00 04/10/2012

 

1. Giáo trình Quan hệ công chúng Chính phủ trong văn hóa đối ngoại / Lê Thanh Bình (cb), Đoàn Văn Dũng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 260 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách trình bày một số vấn đề mang tính lý luận như: khái niệm, định nghĩa về văn hóa, văn hóa đối ngoại, ngoại giao văn hóa, …. Bên cạnh đó, tác giả còn đề cập đến các quan điểm, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về văn hóa đối ngoại, liên quan đến lĩnh vực quan hệ công chúng (PR). Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới, đồng thời tổng kết những thành tựu chính về PR trong văn hóa đối ngoại của đất nước trong lịch sử. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động công chúng trong lĩnh vực văn hóa đối ngoại của ngoại giao Việt Nam thời kỳ hội nhập.

Kho Giáo trình

2. Giáo trình Đại cương Truyền thông quốc tế /Lê Thanh Bình (cb), Nguyễn Thị Việt Nga, Thái Đức Khải. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2012. - 257 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách không những cung cấp cho bạn đọc các quan niệm về truyền thông quốc tế, những yêu cầu mang tính lý luận của truyền thông quốc tế mà còn xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả của truyền thông quốc tế đối với công chúng và xã hội, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đối với nhà báo quốc tế / nhà truyền thông quốc tế, từ đó nghiên cứu, đánh giá sản phẩm truyền thông quốc tế, tính khoa học, sáng tạo của truyền thông quốc tế và đưa ra một số trường hợp nghiên cứu điển hình, tiêu biểu.

Kho Giáo trình

3. Giáo trình Tin học văn phòng / Nguyễn Thế Hồng Lực: biên soạn. - H. : Công thương, 2011. - 196 tr. ; 27 cm.

Ngoài những kiến thức cơ bản về tin học và hệ điều hành Windows, cuốn giáo trình tập trung vào ba ứng dụng văn phòng cơ bản: Xử lý văn bản (MS Word); Xử lý bảng tính (MS Excel) và Xử lý trình diễn (MS PowerPoint) của MS Office 2003.

Kho Giáo trình

 

Cùng chuyên mục