Sách Kinh tế Việt Nam tháng 02/2015

09:00 04/03/2015

1. Một số vấn đề của kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập: Tuyển tập các bài nghiên cứu trình bày trong chuỗi seminar nghiên cứu kinh tế và chính sách năm 2012 - 2013/ Vũ Minh Long (cb); Hồ Đình Bảo, Phạm Văn Đại… - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2014. - 376 tr. ; 24 cm

Cuốn sách phân tích những khía cạnh cụ thể của nền kinh tế, đồng thời nêu bật một số những vấn đề mà nền kinh tế sẽ phải đối diện trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới trong thời gian tới, bao gồm đổi mới mô hình tăng trưởng, vấn đề hợp tác với Trung Quốc, khả năng điều tiết các dòng vốn nước ngoài, đầu tư của doanh nghiệp vào thị trường Lào, tác động của tỉ giá lên cán cân thương mại, rủi ro của hệ thống ngân hàng thương mại, và những nhân tố tác động lên lựa chọn việc làm của Việt Nam.

SĐKCB: VN-V.11796 đến 11797

 

2. Bẫy thu nhập trung bình: Bài học cho Việt Nam/ Ban Tuyên giáo Trung ương - Ban Kinh tế Trung ương. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 568 tr. ; 21 cm

Cuốn sách tập trung làm rõ lý luận về bẫy thu nhập trung bình, khái niệm, bản chất và các vấn đề cơ bản của bẫy thu nhập trung bình, những nguy cơ và đặc điểm khiến Việt Nam có thể vướng bẫy thu nhập trung bình. Đồng thời, nghiên cứu các nước trong khu vực Đông Nam Á bị đánh giá là mắc phải bẫy thu nhập trung bình, xác định nguyên nhân vướng “bẫy”, mổ xẻ bài học kinh nghiệm của các nước đã thành công trong quá trình thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình để phát triển thành nước tiến tiến. Từ đó đề xuất quan điểm, chủ trương và giải pháp giúp Việt Nam có thể tránh, vượt qua bẫy thu nhập trung bình và phát triển bền vững.

SĐKCB: VN-V.11820 đến 11823

 

3. Báo cáo kinh tế vĩ mô quý III năm 2014/ Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. - H. : Tài chính, 2014. - 109 tr. ; 24 cm

Báo cáo kinh tế vĩ mô qúy III năm 2014 cập nhật diễn biến kinh tế vĩ mô và điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô trong quý III năm 2014 kèm theo những phân tích và nhận định của các chuyên gia; đánh giá triển vọng kinh tế vĩ mô trong quý IV/2014 và đưa ra các kiến nghị đối với điều hành chính sách kinh tế vĩ mô trong quý IV/2014 và các năm tiếp theo phù hợp với yêu cầu cải cách ở Việt Nam.

SĐKCB: VN-V.11884 đến 11885

 

4. Tái cơ cấu nền kinh tế: Kỳ vọng chuyển biến mạnh mẽ và cơ bản . - H. : Tri thức, 2014. - 525 tr. ; 24 cm

Cuốn sách giới thiệu các bài viết, bình luận, lược ghi ý kiến phát biểu của các đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia kinh tế tại “Diễn đàn kinh tế mùa thu 2014” với những quan điểm, cách nhìn, đánh giá, phân tích về kinh tế Việt Nam năm 2014, triển vọng 2015 và quá trình tái cơ cấu nền kinh tế với ba trọng tâm tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng.

SĐKCB: VN-V.11873 đến 11874

Cùng chuyên mục