Sách Trung Quốc tháng 06/2012

11:00 29/06/2012

 

1. Giấc mơ Trung Quốc: Tư duy nước lớn và định vị chiến lược trong thời đại hậu Mỹ / Lưu Minh Phúc; Nguyễn Hải Hoành dịch. - H. : Thời đại; Công ty Truyền thông Quảng Văn, 2011. - 591 tr.

Sách trình bày quan điểm của tác giả về giấc mơ thống trị thế giới của Trung Quốc. Điều đó được chứng minh rằng giấc mơ Trung Quốc đã được ba vĩ nhân Tôn Trung Sơn, Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình hướng đến. Mục tiêu chiến lược chung của ba vĩ nhân này là Trung Quốc phải thực hiện những mục tiêu nhiệm vụ để đứng vị trí nhất thế giới. Bên cạnh đó, sách cũng chỉ ra chiến lược giành vị trí số một của Trung Quốc với Mỹ đồng thời chỉ ra “Thuyết Trung Quốc sụp đổ” để vạch rõ những mặt tiêu cực của Trung Quốc đã tới lúc cần phải thay đổi và trỗi dậy….

2. Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hai mươi năm đầu thế kỷ XXI / Lê Văn Mỹ (cb); Đỗ Minh Cao, Nguyễn Thu Phương… H. : Từ điển Bách Khoa, 2011. - 316 tr.

Cuốn sách đề cập đến những vấn đề nổi bật trong chính sách đối ngoại và quan hệ ngoại giao của Trung Quốc 10 năm đầu thế kỷ XXI; đồng thời dự báo về tình hình thế giới, khu vực, tình hình Trung Quốc và những nhân tố có thể tác động đến sự điều chỉnh chiến lược và chính sách đối ngoại của Trung Quốc giai đoạn 2011 - 2020.

3. Những đột phá cơ bản trong tư duy phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc / Nguyễn Kim Bảo (cb); Nguyễn Huy Quý, Lê Văn Sang… - H. : Khoa học xã hội, 2011. - 326 tr.

Cuốn sách trình bày những đột phá cơ bản trong tư duy phát triển chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, những chuyển biến và tác động của những đột phá này.

4. Trung Quốc sau khủng hoảng: Dưới con mắt của các nhà báo và các chuyên gia kinh tế quốc tế / Fareed Zakaria, Paul Krugman, Zbigniew Brezinski… - H. : Tri thức, 2011. - 398 tr.

Xoay quanh sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc sau khủng hoảng, cuốn sách tập trung vào việc nhận định tình hình kinh tế của Trung Quốc và những vấn đề riêng của quốc gia này về dân tộc, môi sinh, giáo dục, ngoại giao, chính sách phát triển xã hội… Trong cuốn sách, cũng có một số tác giả bàn về hậu quả của sự phát triển Trung Quốc như tình trạng thất nghiệp, khuynh hướng phô trương sức mạnh đối với các quốc gia láng giềng, ô nhiễm môi trường…

5. Ba mươi năm sóng gió: Thành tựu phi thường và số phận bi kịch của tầng lớp doanh nhân Trung Quốc trong cải cách kinh tế 1978 - 2008 / Ngô Hiểu Ba. - H. : Lao động, 2011. - 1023 tr.

Cuốn sách viết về những sự kiện cải cách mang tính đột phá, gắn với số phận bi kịch của những doanh nhân dám đi tiên phong mở lối trong suốt 30 năm cải cách của Trung Quốc.

6. Sự kiện Bạc Hy Lai và vấn đề nhân sự Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Tài liệu tham khảo đặc biệt) / Nguyễn Văn Lập biên soạn. - H. : Thông tấn xã Việt Nam, 2012. - 234 tr.

Tập tài liệu tham khảo này tập hợp và trình bày theo trình tự toàn bộ sự kiện ông Bạc Hy Lai bị cách chức sau một quá trình thăng tiến đầy ấn tượng, trong bối cảnh Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tới gần.

Cùng chuyên mục