Sách Quan hệ quốc tế (Tiếng Việt) tháng 6/2013

16:00 10/06/2013

1. Sự thăng trầm của các đế chế / Peter Turchin. - H. : Từ điển bách khoa, 2012. - 447 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách tập hợp những câu chuyện sống động và những kiến thức lịch sử vô cùng quý giá, cung cấp một cái nhìn toàn cảnh và sâu xa về quá trình phát triển lịch sử của nhân loại. Phần 1: Bàn về sự hình thành đế quốc, những yếu tố giải thích sự phát triển các đế quốc. Phần 2: Nghiên cứu nguyên nhân sự sụp đổ của các đế quốc. Phần 3: Động lực học lịch sử.

SĐKCB: QHQT-V.02422 đến 02423

 

2. Cộng hòa / Plato. - H. : Thế giới, 2013. - 727 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách được xem là cột mốc lớn của triết học phương Tây. Tác phẩm được trình bày dưới dạng đối thoại giữa Plato và những người khác. Mặc dù chủ đề chính là về một nhà nước lý tưởng nhưng nó xoay quanh giáo dục, tâm lý, đạo đức và chính trị. Trong những mục chính của “Cộng hòa”, Plato sử dụng những huyền thoại để khám phá bản chất tự nhiên của thực tế, truyền đạt cái nhìn về sự tiên đoán của con người và vai trò của triết học trong việc thiết lập tự do.

SĐKCB: QHQT-V.02448 đến 02452

 

3. Chính trị luận / Aristotle. - H. : Thế giới, 2013. - 435 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách là một tác phẩm nổi tiếng nhất nói về các khái niệm mà từ đó các quốc gia và chính phủ định hình. Mặc dù chỉ thảo luận về nhà nước và các định chế thời Hy Lạp cổ đại nhưng tác phẩm này đã đặt nền tảng cho khoa học chính trị hiện đại.

SĐKCB: QHQT-V.02443 đến 02447

 

4. Khảo luận thứ hai về chính quyền: Chính quyền dân sự / John Locke; Lê Tuấn Huy dịch, chú thích và giới thiệu. - H. : Thế giới, 2013. - 326 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách này vừa tiếp nối dòng chảy liên tục của tư tưởng nhân loại về phạm trù “nhà nước”, “quyền lực” từ thời Hy Lạp - La Mã cổ đại đến thời Phục hưng, vừa góp phần tạo tiền đề trực tiếp cho trào lưu Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII và ghi dấu ấn rõ nét trong tư duy và hành động của các nhà lập quốc Mỹ sau này. Đây là một chuyên luận về nguồn gốc, phạm vi và mục đích chân chính của chính quyền dân sự. Với tác phẩm này, Locke đã trực tiếp đưa ra học thuyết của mình về nhà nước.

SĐKCB: QHQT-V.02456 đến 02457

 

5. Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới / Hoàng Phong Hà (cb). - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 1099 tr. ; 23 cm.

Cuốn sách giới thiệu khái quát những thông tin cơ bản về các nước và một số lãnh thổ trên thế giới, được trình bày theo các chủ đề chính sau: Điều kiện địa lý - tự nhiên (khí hậu, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, môi trường); Lịch sử; Tổ chức nhà nước (chính thể, các khu vực hành chính, cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp); Kinh tế (GDP theo PPP, GDP bình quân đầu người, tỷ lệ tăng GDP thực tế, cơ cấu kinh tế, ngân sách, sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, xuất - nhập khẩu, nợ nước ngoài); Cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông; Cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông; Quan hệ quốc tế; Văn hóa - xã hội;

SĐKCB: QHQT-V.02454 đến 02455

 

Cùng chuyên mục