Sách Kinh tế Việt Nam tháng 06/2014

09:00 26/06/2014

1. Khu kinh tế tự do - Những vấn đề lý luận và thực tiễn/ Cù Chí Lợi (cb); Nguyễn Xuân Trung, Hoàng Thế Anh… - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 252 tr. ; 21 cm

Cuốn sách phân tích những vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển khu kinh tế tự do, đặc biệt phân tích sâu những kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng các khu kinh tế, đặc biệt là kinh nghiệm của Trung Quốc. Tiếp theo, các tác giả phân tích các khu kinh tế ở Việt Nam và bước chuyển sang khu kinh tế tự do. Trong đó, làm rõ các bước xây dựng khu kinh tế ở Việt Nam theo hướng tiến tới khu kinh tế tự do. Cuối cùng, dựa trên những đánh giá sự phát triển khu kinh tế và khu kinh tế tự do ở Việt Nam, cơ sở khoa học cũng như những kinh nghiệm quốc tế, cuốn sách đưa ra những quan điểm và giải pháp phát triển khu kinh tế tự do ở Việt Nam.

SĐKCB: VN-V.11332 đến 11336

 

2. Dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam thời kỳ đến năm 2020/ Bùi Tất Thắng, Đặng Huyền Linh. - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 367 tr. ; 21 cm

Cuốn sách phân tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và ứng dụng mô hình trong dự báo kinh tế, từ đó đề xuất mô hình dự báo kinh tế cho Việt Nam, đồng thời dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam thời kỳ đến năm 2020 và đưa ra một số gợi ý chính sách kinh tế vĩ mô nên được quan tâm trong thời kỳ đến năm 2020.

SĐKCB: VN-V.11397 đến 11401

 

3. Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2013: Trên đường gập ghềnh tới tương lai/ Nguyễn Đức Thành (cb); Vũ Hoàng Đạt, Vũ Phạm Hải Đăng… - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2014. - 506 tr. ; 24 cm

Cuốn sách phản ánh dự cảm lo ngại về nguy cơ nền kinh tế Việt Nam khó đạt được sự phục hồi suôn sẻ và bền vững trong những năm tới nếu không có những cam kết mạnh mẽ, thực thi quyết liệt về chính sách tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, và trên hết, hình dung rõ ràng một mô hình kinh tế - xã hội tổng thể cho tương lai Việt Nam.

SĐKCB: VN-V.11443 đến 11444

 

4. Phát triển công nghiệp nhẹ tại Việt Nam: Tạo việc làm và thịnh vượng trong một nền kinh tế thu nhập trung bình/ Đinh Trường Hinh; Deepak Mishra, Lê Duy Bình… - USA. : Ngân hàng thế giới, 2013. - 137 tr. ; 25 cm

Cuốn sách dựa trên các phân tích về chuỗi giá trị trong năm ngành công nghiệp trọng điểm của nền công nghiệp nhẹ Việt Nam: Kinh doanh nông nghiệp, đồ da, chế biến gỗ và đồ gỗ, kim khí và dệt may, đề xuất các giải pháp chính sách cụ thể để giúp các nhà hoạch định chính sách nhận diện, xác định lĩnh vực ưu tiên và giải pháp những trở ngại nghiêm trọng nhất trong những ngành công nghiệp nhẹ điển hình này.

SĐKCB: VN-V.11445 đến 11446

Cùng chuyên mục