Thông báo: Thời gian, địa điểm tổ chức thi Vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức, năm 2021

19:30 22/11/2021

Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2021, Học viện Ngoại giao xin trân trọng thông báo lịch tổ chức thi tuyển dụng Vòng 2, như sau:

         BỘ NGOẠI GIAO         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

              Năm 2021

 

 THÔNG BÁO

Thời gian, địa điểm tổ chức thi Vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức, năm 2021

Hội đồng Tuyển dụng viên chức  năm 2021, Học viện Ngoại giao xin trân trọng thông báo lịch tổ chức thi tuyển dụng Vòng 2, như sau:

  1. Thi viết Kiến thức chuyên ngành:

- Thời gian:                 08:30 – 11:30, thứ Tư, ngày 01/12/2021

- Địa điểm:                  Phòng 701 – 702, tầng 7, nhà G, Học viện Ngoại giao, 69 Chùa Láng, Hà Nội.

- Danh sách phòng thi: Xin mời xem tại đây

  1. Thi phỏng vấn/giảng thử: Từ 3/12, 6/12 - 10/12/2021

- Thời gian:

STT

Chuyên ngành

Ngày

Thời gian

        1          

Kế toán

03/12/2021

Sáng: 8:30

Chiều: 13:30

        2          

Tin học

03/12/2021

Chiều: 15:30

        3          

Quan hệ quốc tế

06/12/2021

Sáng: từ 7:30

        4          

Luật quốc tế

06/12/2021

Sáng: từ 10:30

        5          

Kinh tế quốc tế

06/12/2021

Chiều: từ 13:30

        6          

Kinh doanh quốc tế

07/12/2021

Chiều: từ 13:30

        7          

Tiếng Hàn

08/12/2021

Sáng: 8:00

        8          

Tiếng Trung Quốc

08/12/2021

Sáng: 9:00

        9          

Truyền thông quốc tế

09/12/2021

Sáng: từ 8:00

Chiều: từ 13:30

     10          

Tiếng Anh

10/12/2021

Sáng: 7:30

     11          

Tiếng Pháp

10/12/2021

Chiều: 13:00

     12          

Giáo dục Lý luận chính trị

10/12/2021

Chiều: từ 15:00

- Địa điểm: Phòng 704 - 705, tầng 7, nhà G, Học viện Ngoại giao, 69 Chùa Láng, Hà Nội

  1. Lưu ý

-   Thi viết môn thi Kiến thức chuyên ngành: sử dụng tiếng Việt và ngoại ngữ đăng ký dự thi, thời gian làm bài 180 phút.

-   Thí sinh thi tuyển vị trí giảng viên được mang vào phòng thi từ điển đơn ngữ.

-   Thí sinh dự thi chuyên ngành Tài chính Kế toán, Công nghệ thông tin: chỉ được sử dụng máy tính bỏ túi (làm được các phép tính số học) cụ thể:

+ Máy tính Casio FX 570MS, FX 570ES Plus, FX 570ES VN Plus, FX 500MS, FX 500VN Plus.

+ Máy tính VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Pluss II.

+ Máy tính Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500ES, VN 500ES Plus Function, VN 570RS, VN 570ES, VN-570 ES Plus.

+ Máy tính Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM.

+ Máy tính Canon F-788G, F-789GA.

-   Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, mang theo Thẻ dự thi và giấy tờ tùy thân hợp pháp có ảnh để làm các thủ tục dự thi.

-   Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

-   Đầu mối liên hệ:

Phòng Tổ chức Cán bộ, Học viện Ngoại giao.

Địa chỉ: Số 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3835 5311 máy lẻ 1102 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Fax: 024 38 343 543

Email: ptccb.hvng@gmail.com

                                                         Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

                                                                      Chủ tịch Hội đồng

 

                                                                              (đã ký)

                                                                        Phạm Lan Dung

Đ.A

Cùng chuyên mục