Kết quả thi vòng 1 Kỳ thi Tuyển dụng viên chức Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao năm 2021

11:00 31/10/2021

Hội đồng Tuyển dụng viên chức Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao năm 2021 xin trân trọng thông báo: Kết quả thi vòng 1, thời gian phúc khảo, và thời gian, địa điểm tổ chức thi Vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Học viện Ngoại giao năm 2021

  1. Kết quả thi vòng 1:

Các danh sách trên cũng được niêm yết từ thứ Hai ngày 01/11/2021 tại trụ sở Học viện Ngoại giao, số 69 Phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội

  1. Quy định nhận đơn phúc khảo

- Thời gian nhận đơn phúc khảo (nếu có) của thí sinh trong vòng 15 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả thi, từ thứ Hai ngày 01/11/2021 đến thứ Hai ngày 15/11/2021, tính theo dấu bưu điện trên phong bì đơn.

-  Mẫu đơn phúc khảo trong file đính kèm.

-  Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi (Một trăm năm mươi nghìn đồng/một bài thi).

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi Vòng 2:

- Thời gian tổ chức thi vòng 2 (thi viết và phỏng vấn/giảng thử): dự kiến từ thứ Hai ngày 22/11/2021 đến thứ Sáu ngày 26/11/2021.

- Nội dung thi:

+ Thi viết Môn chuyên ngành: 180 phút.

         + Thi phỏng vấn/giảng thử: 30 phút.  

- Địa điểm thi: Học viện Ngoại giao, số 69 Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Danh sách phòng thi và lịch thi cụ thể: sẽ thông báo sau.

Lưu ý:

+ Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, mang theo Thẻ dự thi và giấy tờ tùy thân hợp pháp có ảnh để làm các thủ tục dự thi.

+ Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

+ Đầu mối liên hệ:

Phòng Tổ chức Cán bộ, Học viện Ngoại giao.

Địa chỉ: Số 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3835 5311 máy lẻ 1102 (trong giờ hành chính).

Fax: 024 38 343 543

Email: ptccb.hvng@gmail.com

Xin trân trọng thông báo./.

Hội đồng Tuyển dụng viên chức Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao năm 2021

Cùng chuyên mục