Thông báo: Lịch thi tuyển dụng viên chức Vòng 1 năm 2021

16:22 02/10/2021

Hội đồng Tuyển dụng viên chức Học viện Ngoại giao xin trân trọng thông báo Lịch thi tuyển dụng viên chức Vòng 1 như sau:


Danh sách Thí sinh tham dự Vòng 1 Kỳ thi Tuyển dụng viên chức Học viện Ngoại giao năm 2021 môn Ngoại ngữ: xem tại đây 

Danh sách Thí sinh tham dự Vòng 1 Kỳ thi Tuyển dụng viên chức Học viện Ngoại giao năm 2021 môn Kiến thức chung: xem tại đây

Danh sách Thí sinh tham dự Vòng 1 Kỳ thi Tuyển dụng viên chức Học viện Ngoại giao năm 2021 môn  Tin học Văn phòng: xem tại đây 

Cùng chuyên mục