Thông báo: Hiệu đính thông tin thí sinh đủ điều kiện dự thi "Tuyển dụng Viên chức Học viện Ngoại giao năm 2021" 

00:00 29/09/2021

Thông tin hiệu đính

Thông báo: Hiệu đính thông tin thí sinh đủ điều kiện dự thi "Tuyển dụng Viên chức Học viện Ngoại giao năm 2021" 

Xem chi tiết tại đây

Cùng chuyên mục