Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Phạm Lan Dung

Ngày 12/9/2014, Nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Lan Dung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 tại Học viện Ngoại giao với đề tài “Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc: Địa vị pháp lý, thực tiễn hoạt động và vấn đề nâng cao vai trò”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Hồng Thao và PGS.TS. Dương Văn Quảng.

NCS Phạm Lan Dung và người hướng dẫn PGS.TS. Dương Văn Quảng

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án khi phân tích một cách toàn diện và có hệ thống, nhìn từ góc độ Việt Nam về ủy viên không thường trực. Luận án đã có những nghiên cứu tổng thể về địa vị pháp lý của ủy viên không thường trực, phân tích cơ hội và thách thức cũng như nghiên cứu về thực tiễn hoạt động của ủy viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an và đã đưa ra những đề xuất hướng sửa đổi Hiến chương phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động. Ngoài ra, luận án cũng góp phần tham mưu và hoạch định chính sách của Việt Nam trong việc tham gia vào Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ tới.

NCS Phạm Lan Dung cùng các thầy cô trong Hội đồng

Lễ bảo vệ diễn ra trong không khí nghiêm túc và theo đúng các quy định về đào tạo tiến sĩ. NCS đã trình bày tóm tắt luận án và trả lời những câu hỏi của Hội đồng. Hội đồng kết luận NCS Phạm Lan Dung xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Quan hệ quốc tế với 7/7 phiếu thông qua, trong đó có 5/7 phiếu xuất sắc.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại website Học viện Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thư viện Học viện Ngoại giao và Thư viện Quốc gia.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC