Contact us

DIPLOMATIC ACADEMY OF VIETNAM

69 CHUA LANG Str., DONG DA, HANOI

                            Tel:          (84-4) 38.344.540

                            Ext:          7106; 2107

                            Fax:         (84-4) 38.343.543

                            Email:      tapchi_ncqt@mofa.gov.vn

                            Web:       www.dav.edu.vn  

                                           www.isr.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC