Danh sách thí sinh trúng tuyển vòng 1 và lịch trình thi vòng 2 Kỳ thi tuyển cán bộ hợp đồng năm 2017

10:27 22/08/2017

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

THÔNG BÁO

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÒNG 1 VÀ LỊCH TRÌNH THI VÒNG 2

KỲ THI TUYỂN CÁN BỘ HỢP ĐỒNG NĂM 2017

Học viện Ngoại giao trân trọng thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển Vòng 1 Kỳ thi Tuyển dụng Cán bộ Hợp đồng và Lịch trình Vòng 2 – thi vấn đáp như sau:

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển Vòng 1

SBD

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Chuyên ngành đăng ký dự thi

Đơn vị đăng ký dự thi

Điểm số

1201

Ứng Lê Minh Anh

Nữ

09/12/1995

Quan hệ Quốc tế tiếng Anh

Viện Biển Đông

70

1102

Nguyễn Trọng Huy

Nam

05/28/1995

Quan hệ Quốc tế tiếng Anh

Viện Nghiên cứu Chiến lược

85

1203

Nguyễn Thị Linh

Nữ

02/11/1995

Quan hệ Quốc tế tiếng Anh

Viện Biển Đông

79

1204

Lê Như Mai

Nữ

11/20/1995

Quan hệ Quốc tế tiếng Anh

Viện Biển Đông

86

1205

Nguyễn Trịnh Quỳnh Mai

Nữ

01/13/1995

Quan hệ Quốc tế tiếng Anh

Viện Biển Đông

85

1107

Nguyễn Tiến Phương

Nam

12/24/1994

Quan hệ Quốc tế tiếng Anh

Viện Nghiên cứu Chiến lược

70

1108

Phạm Hoàng Sơn

Nam

09/11/1993

Quan hệ Quốc tế tiếng Anh

Viện Nghiên cứu Chiến lược

76

1209

Đặng Thị Phương Thảo

Nữ

29/10/1995

Quan hệ Quốc tế tiếng Anh

Viện Biển Đông

80

3220

Nguyễn Hải Anh

Nữ

08/14/1995

Luật Quốc tế

Viện Biển Đông

71

3221

Hoàng Thị Ngọc Anh

Nữ

06/01/1993

Luật Quốc tế

Viện Biển Đông

72

3223

Mai Ngân Hà

Nữ

10/03/1995

Luật Quốc tế

Viện Biển Đông

82

3225

Dương Bích Huyền

Nữ

10/27/1989

Luật Quốc tế

Viện Biển Đông

70

4227

Nguyễn Huyền Phương

Nữ

11/21/1995

Truyền thông Quốc tế

Viện Biển Đông

70

4228

Đỗ Hải Yến

Nữ

09/10/1992

Truyền thông Quốc tế

Viện Biển Đông

70

5131

Hoàng Thanh Liêm

Nam

07/05/1995

Kinh tế quốc tế

Viện Nghiên cứu Chiến lược

80

5134

Hồ Thị Hồng Ngân

Nữ

11/13/1993

Kinh tế quốc tế

Viện Nghiên cứu Chiến lược

71

5136

Cung Thị Ánh Ngọc

Nữ

10/04/1984

Kinh tế quốc tế

Viện Nghiên cứu Chiến lược

75

5137

Đặng Đức Thành

Nam

01/22/1995

Kinh tế quốc tế

Viện Nghiên cứu Chiến lược

70

2. Lịch trình thi Vòng 2, thứ Năm, ngày 24/8/2017

- 08:15: tập trung tại Phòng 502, nhà G, Học viện Ngoại giao;

- 08:30: các thí sinh vào dự thi theo thứ tự Số báo danh tại Phòng thi 505 (Viện Nghiên cứu Chiến lược)  và phòng thi 507 (Viện Biển Đông).

Ngày 22 tháng 8 năm 2017

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Cùng chuyên mục