Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

    HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT ĐẠT TIÊU CHUẨN

CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2019

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

GIỚI TÍNH

ĐĂNG KÝ XÉT

NƠI CÔNG TÁC

BẢN ĐĂNG

GS

PGS

NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH

1

Nguyễn Tùng

1963

Nam

X

 

Chính trị học

Quan hệ quốc tế

Học viện Ngoại giao

Đã nộp

2

Lê Hải Bình

1977

Nam

 

X

Chính trị học

Quan hệ quốc tế

Học viện Ngoại giao

Đã nộp

3

Trần Việt Thái

1974

Nam

 

X

Chính trị học

Quan hệ quốc tế

Học viện Ngoại giao

Đã nộp

4

Đặng Cẩm Tú

1976

Nữ

 

X

Chính trị học

Quan hệ quốc tế

Học viện Ngoại giao

Đã nộp

5

Hà Anh Tuấn

1979

Nam

 

X

Chính trị học

Quan hệ quốc tế

Học viện Ngoại giao

Đã nộp

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC