DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI (ĐỢT 1)

15:54 15/11/2022

Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022, Học viện Ngoại giao xin trân trọng thông báo Danh sách ứng viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi như sau: (Danh sách xem tại đây)

Các ứng viên chưa đủ điều kiện tiếp tục hoàn thiện và nộp hồ sơ đến hết ngày 02/12/2022 (từ 8h30-11h00 và 14h00-16h00 các ngày làm việc).

Liên hệ:

Phòng Tổ chức Cán bộ, Học viện Ngoại giao

Địa chỉ: Phòng 304, nhà D, Số 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0988113579 (trong giờ hành chính)

Fax: 024 38 343 543

Email: ptccb.hvng@gmail.com

                                                             Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

                                                                       HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Cùng chuyên mục