ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

09:36 10/11/2022

Tiếp theo Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 (ngày 30/9/2022) và Thông báo gia hạn thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022 (ngày 02/11/2022), Học viện Ngoại giao trân trọng thông báo dự kiến lộ trình thi tuyển viên chức năm 2022 được điều chỉnh như sau:

  1. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 (Đợt 1): dự kiến ngày đăng thông báo 15 - 16/11/2022(niêm yết tại Học viện Ngoại giao và đăng trên trang thông tin điện tử Học viện Ngoại giao dav.edu.vn, Mục Tuyển dụng 2022).
  2. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 (Đợt 2): dự kiến ngày đăng thông báo 15 - 16/12/2022 (niêm yết tại Học viện Ngoại giao và đăng trên trang thông tin điện tử Học viện Ngoại giao www.dav.edu.vn, Mục Tuyển dụng 2022).
  3. Phổ biến yêu cầu về nội dung thi tuyển và hệ thống hóa kiến thức: 21 - 22/12/202(tại Học viện Ngoại giao; đăng trên trang thông tin điện tử Học viện Ngoại giao dav.edu.vn, Mục Tuyển dụng 2022).
  4. Phát thẻ dự thi: 22/12/2022(tại Học viện Ngoại giao);
  5. Thi Vòng 1: 03 - 04/01/2023(tại Học viện Ngoại giao).
  6. Công bố kết quả thi Vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2: Dự kiến tuần thứ ba tháng 01/2023 (niêm yết tại Học viện Ngoại giao, đăng trên Trang thông tin điện tử Học viện Ngoại giao dav.edu.vn, Mục Tuyển dụng 2022).
  7. Thi Vòng 2 (viết + phỏng vấn): dự kiến tuần thứ hai tháng 02/2023(tại Học viện Ngoại giao).
  8. Công bố kết quả thi Vòng 2: dự kiến tuần thứ hai tháng 03/2023.
  9. Thông báo kết quả tuyển dụng và dự kiến danh sách người trúng tuyển: dự kiến tuần đầu tháng 4/2023.

Lưu ý:     Lịch thi có thể thay đổi do những nguyên nhân khách quan. Học viện Ngoại giao sẽ có thông báo cụ thể trên Trang thông tin điện tử của Học viện.                                                                

Hà Nội, ngày 10 tháng  11  năm 2022

                                                                                                                                                                                                                                                 HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

 

 

 

 

 

 

 

Cùng chuyên mục