Giới thiệu The Eagle Eye (Blog)

13:34 23/09/2019

"The Eagle Eye là một trang blog do CLB Galileo quản lý và điều hành nhằm tạo ra không gian để các bạn sinh viên Học viện Ngoại giao chia sẻ kết quả nghiên cứu, phân tích và bình luận cá nhân về các vấn đề quốc tế hiện đại.
The Eagle Eye is a blog run by Galileo Society to provide a platform for students of the Diplomatic Academy of Vietnam to share research results, views and analyses on contemporary international affairs"

Cùng chuyên mục