Học viện tổ chức việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo tự đánh giá toàn Học viện

14:57 04/10/2019

Ngày 20/06/2018, căn cứ vào quyết định 418/QĐ-HVNG, “Hội đồng Tự đánh giá cơ sở giáo dục Học viện Ngoại giao” đã chính thức được thành lập. Kể từ đó đến nay, Hội đồng Tự đánh giá và toàn bộ các Nhóm chuyên trách đã và đang triển khai nhiều hoạt động trên quy mô toàn Học viện, nhằm phục vụ cho công tác tự đánh giá chất lượng và chuẩn bị đánh giá ngoài (kiểm định).

Học viện đã triển khai một số hoạt động quan trọng, bao gồm: mời chuyên gia của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội tới Học viện để tập huấn công tác tự đánh giá; các Nhóm chuyên trách thu thập thông tin minh chứng; viết báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn; góp ý Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá chất lượng và chuẩn bị gửi hồ sơ đánh giá ngoài.

Cán bộ, giảng viên Học viện tham gia lớp tập huấn Tự đánh giá chất lượng CSGD

Để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá, Học viện vừa hoàn thành việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá chất lượng. Dự thảo này được lưu bản mềm trên trang mạng nội bộ và bản cứng tại Thư viện Học viện Ngoại giao. Thông qua các kênh trên, các đơn vị, cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học có thể tham gia đóng góp ý kiến để bản Dự thảo được hoàn thiện. Sau khi thu thập, tổng hợp các ý kiến góp ý, Hội đồng Tự đánh giá hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá và đã gửi hồ sơ cho Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội để thẩm định.

Một buổi họp của Hội đồng Tự đánh giá chất lượng Học viện Ngoại giao

Việc triển khai công tác tự đánh giá chất lượng Học viện Ngoại giao được Lãnh đạo Học viện và toàn thể cán bộ nhân viên, giảng viên và người học rất quan tâm. Thông qua hoạt động này, Học viện có thể đánh giá, xem xét, đề xuất các thay đổi, điều chỉnh phù hợp, để hoàn thiện và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng và góp phần đẩy mạnh công tác Đảm bảo chất lượng và hình thành Văn hóa chất lượng toàn Học viện.

Cùng chuyên mục