Hội thảo quốc tế “Hợp tác tại tiểu vùng Mê Công: Mối quan hệ giữa nguồn nước – năng lượng – lương thực”

17:34 15/03/2023

Sáng ngày 14/3/2023, Học viện Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Anh tổ chức Hội thảo quốc tế về Mê Công với chủ đề: “Hợp tác tại tiểu vùng Mê Công: Mối quan hệ giữa nguồn nước – năng lượng – lương thực”

Hội thảo thu hút khoảng 100 đại biểu, bao gồm đại diện các Đại sứ quán, Bộ, ngành, viện Nghiên cứu, cán bộ của Bộ Ngoại giao và các chuyên gia cố vấn của Học viện Ngoại giao. Tiến sỹ Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học Viện Ngoại giao và  Ông Iain Frew, Đại sứ Anh tại Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.

TS. Nguyễn Hùng Sơn phát biểu khai mạc

Phát biểu tại phiên khai mạc, Tiến sỹ Nguyễn Hùng Sơn nhấn mạnh các hoạt động hợp tác kênh 2 về Mê Công gần đây đã đóng góp cho nghiên cứu, phối hợp chính sách; nêu rõ ý nghĩa của Hội thảo lần này là trao đổi, tìm kiếm một cách tiếp cận mới đối với hợp tác tiểu vùng. Thay vì tiếp cận đơn lẻ, riêng biệt, cần nhận thức được mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa 3 yếu tố cơ bản là nước - năng lượng - lương thực, qua đó đề xuất những khuyến nghị phù hợp, thúc đẩy hợp tác Mê Công phát triển bền vững, toàn diện và cân bằng.  

Đại sứ Anh nhấn mạnh chính sách của Vương quốc Anh ngày càng coi trọng khu vực Tiểu vùng Mê Công. Hội thảo Mê Công lần này là minh chứng cho cam kết của Anh thúc đẩy phát triển bền vững của khu vực, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, gia tăng dân số và những hệ quả của quá trình phát triển kinh tế xã hội đang tạo ra nhiều thách thức mới.

TS. Vũ Lê Thái Hoàng điều phối phiên thảo luận

Tại Hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã chia sẻ quá trình thay đổi nhận thức, từ nhận thức lương thực là trung tâm, nước là trung tâm  cho đến cách tiếp cận tổng thể 3 yếu tố nước, lương thực và năng lượng. Cách tiếp cận mới này là cơ sở để xây dựng các giải pháp tổng thể, phối hợp liên ngành, liên quốc gia và toàn cầu. Việc xây dựng các chiến lược phát triển của mỗi quốc gia trong tiểu vùng Mê Công nên có sự tham vấn, tính đến sự phát triển chung của khu vực cũng như mục tiêu phát triển của Liên hợp quốc. Hợp tác Mê Công cần có sự gắn kết và tham gia sâu rộng của các bộ ngành để thúc đẩy sự hoàn thiện và hài hòa của luật pháp, thủ tục luật lệ, hướng tới một khuôn khổ quản lý chung.

Các đại biểu nêu câu hỏi

Các đại biểu đã tham gia thảo luận sôi nổi, đưa ra những đánh giá về tiến trình hợp tác Mê Công, đặt ra nhiều câu hỏi về mô hình hợp tác, vai trò của các bên liên quan, những vấn đề còn tồn tại …. Tựu chung các ý kiến đều khẳng định cần phát huy hơn nữa vai trò trung tâm của ASEAN đối với hợp tác Mê Công, các vấn đề Mê Công cần được nêu cao trong các chương trình nghị sự của ASEAN. ASEAN cần phối hợp cùng các đối tác để  duy trì đối thoại và hợp tác vì Tiểu vùng Mê Công hòa bình ổn định và phát triển. Các diễn giả và đại biểu đánh giá cao chất lượng hội thảo và tin tưởng rằng hướng tiếp cận mới này sẽ gợi mở cho nhiều hoạt động học thuật kế tiếp về Tiểu vùng Mê Công./.

Anh Tuấn (Viện NCCL)

Cùng chuyên mục