HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SỚM ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

07:00 20/05/2023

Học viện Ngoại giao hướng dẫn đăng ký xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2023

Với nhiều đổi mới trong Đề án tuyển sinh năm 2023, thí sinh có nguyện vọng xét tuyển sớm vào Học viện Ngoại giao cần đọc kỹ Đề án tuyển sinh và Hướng dẫn đăng ký xét tuyển sớm tại đây.

Cùng chuyên mục