HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

08:00 18/09/2022

Học viện Ngoại giao thông báo về việc xác nhận nhập học và nộp hồ sơ đăng ký nhập học đại học hệ chính quy năm 2022 tới Tân Sinh viên K49

Học viện Ngoại giao thông báo về việc xác nhận nhập học và nộp hồ sơ đăng ký nhập học đại học hệ chính quy năm 2022 tới Tân Sinh viên K49 như sau:

1. Hướng dẫn thủ tục nhập học;

2. Thông báo về kiểm tra xếp lớp ngoại ngữ;

3. Thông báo nộp hồ sơ mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể và khám sức khỏe đầu khóa.

Cùng chuyên mục