Kế hoạch tốt nghiệp của ĐH 36 và CĐ 02

        HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
            PHÒNG ĐÀO TẠO
                ——————–

KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHÓA 36

Ngành: Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế, Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Pháp

Năm 2013

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1.

Thông báo điểm thi toàn khóa cho sinh viên đại học Khóa 36 các ngành đào tạo

Phòng Đào tạo

18/3/2013

 

2.

Giải quyết các thắc mắc về điểm thi tính đến thời điểm hiện nay của sinh viên

Phòng Đào tạo và các Khoa

Từ 18/3/2013 đến 22/3/2013

 

3.

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Pháp nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định

Phòng Đào tạo, Khoa Tiếng Anh và Khoa Tiếng Pháp

Từ 01/4/2013 đến 30/5/2013

Đề nghị tham khảo Hướng dẫn thực hiện đánh giá trình độ ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra được đăng tải trên website của Học viện.

4.

Nhận thủ tục tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

Từ 25/3/2013 đến 26/4/2013

 

5.

Rà soát lại Bảng điểm Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Pháp

Phòng Đào tạo

Các Khoa

Từ 01/4/2013 đến 05/4/2013

 

6.

Kiểm tra Bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

Từ 15/04/2013 đến 30/4/2013

 

7.

Hoàn tất điểm thi các môn còn lại trong chương trình của HK 8 đối với hệ đại học

Các Khoa

30/4/2013

 

8.

Triển khai hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên

Các Khoa + Sinh viên đủ điều kiện + Phòng Đào tạo

Tháng 2+ Tháng 3+ Tháng 4 + Tháng 5

 

9.

Tổ chức ôn thi tốt nghiệp môn Lý luận chính trị

Khoa Lý luận chính trị

Từ 15/4/2013 đến 30/4/2013

 

10.

Tổ chức thi tốt nghiệp môn Lý luận chính trị (Đợt 1)

Ban ra đề và Ban coi thi

Từ 06/5/ 2013 đến 10/5/2013

 

 

11.

Tổ chức chấm thi tốt nghiệp môn Lý luận chính trị

Ban chấm thi

Từ 13/5/2013 đến 17/5/2013

 

12.

Tổ chức ôn thi tốt nghiệp các môn chuyên ngành

Các Khoa

Tháng 4 và nửa đầu tháng 5

 

13.

Tổ chức thi các môn chuyên ngành (Đợt 1)

Ban ra đề và Ban coi thi

Từ ngày 13/5/2013 đến 18/5/2013

 

14.

Tổ chức chấm thi các môn chuyên ngành (kể cả chấm Khóa luận tốt nghiệp)

Ban chấm thi

Từ ngày 20/5/2013 đến 31/5/2013

 

15.

Hoàn tất các thủ tục xét công nhận hoàn thành thực tập cho sinh viên

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

Từ 02/5/2013 đến 24/5/2013

 

16.

Công bố điểm thi tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

03/6/2013

 

17.

Giải quyết mọi thắc mắc của sinh viên

Phòng Đào tạo

Từ 03/6/2013 đến 07/6/2013

 

18.

Chuyển danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp cho Phòng Quản trị Tài vụ, Thư viện và Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên để soát xét

Phòng Đào tạo

Phòng Quản trị Tài vụ

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

Thư viện

Từ ngày 10/6/2013 đến 14/6/2013

 

19.

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp

Toàn thể Hội đồng xét tốt nghiệp

17/6/2013

 

20.

In Bằng và Bảng điểm các loại

Phòng Đào tạo

Từ ngày 20/6/2013 đến 25/6/2013

 

21.

Tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

Dự kiến ngày 26/6/2013

 

22.

Tổ chức thi tốt nghiệp môn Lý luận chính trị (Đợt 2)

Ban ra đề và Ban coi thi

10/9/2013

 

23.

Tổ chức thi các môn chuyên ngành (Đợt 2)

Ban ra đề và Ban coi thi

15/9/2013

 

Hà Nội ngày 22 tháng 02 năm 2013

 

KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 02

Ngành: Quan hệ quốc tế

Năm 2013

 

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1.

Thông báo điểm thi toàn khóa cho sinh viên cao đẳng Khóa 02

Phòng Đào tạo

18/3/2013

 

2.

Giải quyết các thắc mắc về điểm thi tính đến thời điểm hiện nay của sinh viên

Phòng Đào tạo và các Khoa

Từ 18/3/2013 đến 22/3/2013

 

3.

Nhận thủ tục tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

Từ 25/3/2013 đến 26/4/2013

 

4.

Rà soát lại Bảng điểm Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Pháp

Phòng Đào tạo

Các Khoa

Từ 01/4/2013 đến 05/4/2013

 

5.

Kiểm tra Bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

Từ 15/4/2013đến 30/4/2013

 

6.

Hoàn tất điểm thi các môn còn lại trong chương trình của HK 6 đối với hệ cao đẳng

Các Khoa

30/4/2013

 

7.

Tổ chức ôn thi tốt nghiệp môn Lý luận chính trị

Khoa Lý luận chính trị

Từ 12/07/2013 đến 15/7/2013

 

10.

Tổ chức thi tốt nghiệp môn Lý luận chính trị

Ban ra đề và Ban coi thi

17/7/2013

 

 

11.

Tổ chức chấm thi tốt nghiệp môn Lý luận chính trị

Ban chấm thi

Từ 18/7/2013 đến 20/7/2013

 

12.

Tổ chức ôn thi tốt nghiệp môn chuyên ngành

Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao

Từ 18/07/2013 đến 21/7/2013

 

13.

Tổ chức thi môn chuyên ngành

Ban ra đề và Ban coi thi

23/7/2013

 

14.

Tổ chức chấm thi môn chuyên ngành

Ban chấm thi

Từ 24/7/2013 đến 26/7/2013

 

15.

Hoàn tất các thủ tục xét công nhận hoàn thành thực tập cho sinh viên

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

Từ 02/05/2013 đến 24/05/2013

 

16.

Công bố điểm thi tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

28/7/2013

 

17.

Giải quyết mọi thắc mắc của sinh viên

Phòng Đào tạo

Từ 28/7/2013 đến 30/7/2013

 

18.

Chuyển danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp cho Phòng Quản trị Tài vụ, Thư viện và Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên để soát xét

Phòng Đào tạo

Phòng Quản trị Tài vụ

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

Thư viên

Từ 30/72013 đến 2/8/2013

 

19.

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp

Toàn thể Hội đồng xét tốt nghiệp

3/8/2013

 

20.

In Bằng và Bảng điểm các loại

Phòng Đào tạo

Từ ngày 3/8/2013 đến 4/8/2013

 

21.

Tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

Dự kiến ngày 5/8/2013

 

 

Hà Nội ngày 22 tháng 02 năm 2013

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC