Kế hoạch tốt nghiệp Đại học K38, Cao đẳng K04 và Liên thông K02 - năm 2015

08:41 04/03/2015

       HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
          PHÒNG ĐÀO TẠO
                   ---------

KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHÓA 38, CAO ĐẲNG KHÓA 04 VÀ LIÊN THÔNG KHÓA 02
Năm 2015

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1

Thông báo điểm thi toàn khóa cho sinh viên đại học Khóa 38 các ngành QHQT, LQT, KTQT, TTQT, NNA và NNP, cao đẳng 04 ngành QHQT và liên thông 02 ngành QHQT

Phòng Đào tạo

17/03/2015

 

2

Giải quyết các thắc mắc của sinh viên về điểm thi tính đến thời điểm công bố

Phòng Đào tạo và các Khoa

Từ 17/03/2015 đến 21/03/2015

Sau thời hạn này, Phòng Đào tạo không giải quyết bất kỳ thắc mắc nào.

3

Sinh viên các ngành nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định.

Phòng Đào tạo, Khoa Tiếng Anh và Khoa Tiếng Pháp

Từ 01/04/2015 đến 15/06/2015

Đề nghị tham khảo Hướng dẫn thực hiện đánh giá trình độ ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra được đăng tải trên website của Học viện.

4

Nhận thủ tục tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

Từ 24/03/2015 đến 25/04/2015

 

5

Rà soát lại Bảng điểm Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Pháp

Phòng Đào tạo
Các Khoa

Từ 01/04/2015 đến 11/04/2015

 

6

Kiểm tra Bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên

Phòng CTCT&QLSV

Từ 14/04/2015 đến 29/04/2015

 

7

Hoàn tất điểm thi các môn còn lại trong chương trình của HK 8 đối với hệ đại học, HK 6 đối với hệ cao đẳng và HK 4 đối với hệ liên thông

Các Khoa

29/04/2015

 

8

Triển khai hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên

Các Khoa + Sinh viên đủ điều kiện + Phòng Đào tạo

Tháng 1+ Tháng 2+ Tháng 3+ Tháng 4 + Tháng 5/2015

 

9

Tổ chức ôn thi tốt nghiệp các môn chuyên ngành sinh viên đại học Khóa 38 các ngành QHQT, LQT, KTQT, TTQT, NNA và NNP, cao đẳng 04 ngành QHQT và liên thông 02 ngành QHQT

Các Khoa

Tháng 4 và nửa đầu tháng 5/2015

 

10

Tổ chức thi các môn chuyên ngành (Đợt 1) sinh viên đại học Khóa 38 các ngành QHQT, LQT, KTQT, TTQT, NNA và NNP, cao đẳng 04 ngành QHQT và liên thông 02 ngành QHQT

Ban ra đề và Ban coi thi

Từ ngày 12/05/2015 đến 16/05/2015

 

11

Tổ chức chấm thi các môn chuyên ngành (kể cả chấm Khóa luận tốt nghiệp)

Ban chấm thi

Từ ngày 19/05/2015 đến 30/05/2015

 

12

Hoàn tất các thủ tục xét công nhận hoàn thành thực tập cho sinh viên

Phòng CTCT&QLSV

Từ 05/05/2015 đến 23/05/2015

 

13

Công bố điểm thi tốt nghiệp

(Đợt 1)

Phòng Đào tạo

05/06/2015

 

14

Giải quyết mọi thắc mắc của sinh viên

Phòng Đào tạo

Từ 05/06/2015 đến 10/06/2015

 

15

Chuyển danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp cho Phòng Quản trị Tài vụ, Thư viện và Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên để soát xét

Phòng Đào tạo
Phòng Quản trị Tài vụ
Phòng CTCT&QLSV
Thư viên

Từ ngày 10/06/2015 đến 12/06/2015

 

16

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp

Toàn thể Hội đồng xét tốt nghiệp

16/06/2015

 

17

In Bằng và Bảng điểm các loại

Phòng Đào tạo

Từ ngày 18/06/2015 đến 25/06/2015

 

18

Tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên

Phòng CTCT&QLSV

Dự kiến ngày 27/06/2015

 

19

Tổ chức thi các môn chuyên ngành (Đợt 2) sinh viên đại học Khóa 38 các ngành QHQT, LQT, KTQT, TTQT, NNA và NNP, cao đẳng 04 ngành QHQT và liên thông 02 ngành QHQT

Ban ra đề và Ban coi thi

14/12/2015

 

20

Công bố điểm thi tốt nghiệp
(Đợt 2)

Phòng Đào tạo

21/12/2015

 

 

Cùng chuyên mục