Kế hoạch tốt nghiệp Đại học Khóa 35 và Cao đẳng 01

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
   PHÒNG ĐÀO TẠO
————————

KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHÓA 35 VÀ CAO ĐẲNG 01
Năm 2012

STT.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1.

Thông báo điểm thi toàn khóa cho sinh viên đại học Khóa 35 các ngành đào tạo và cao đẳng 01

Phòng Đào tạo    

02/04/2012

 
2.

Giải quyết các thắc mắc về điểm thi tính đến thời điểm hiện nay của sinh viên

Phòng Đào tạo và các Khoa   

Từ 02/04/2012 đến 06/04/2012

 
3.

Nhận thủ tục tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

Từ 9/04/2012 đến 27/04/2012   

 
4.

Rà soát lại Bảng điểm Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Pháp

Phòng Đào tạo

Các Khoa

Từ 01/04/2012 đến 10/04/2012

 
5.

Kiểm tra Bằng tốt nghiệp PTTH của sinh viên

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

Từ 9/04/2012 đến 27/04/2012   

 
6.

Hoàn tất điểm thi các môn còn lại trong chương trình của HK 8 đối với hê đại học và HK 6 đối với hệ cao đẳng

Các Khoa  

27/04/2012

 
7.

Triển khai hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên

Các Khoa + Sinh viên đủ điều kiện + Phòng Đào tạo

Tháng 2+ Tháng 3+ Tháng 4 + Tháng 5

 
8.

Tổ chức ôn thi tốt nghiệp môn Lý luận chính trị

Khoa Lý luận chính trị

Từ 16/04/2012 đến 27/04/2012

 
9.

Tổ chức thi tốt nghiệp môn Lý luận chính trị

Ban ra đề và Ban coi thi

Từ 02/05/ 2012 đến 05/05/2012

 
10.

Tổ chức chấm thi tốt nghiệp môn Lý luận chính trị

Ban chấm thi

Từ 07/05/2012 đến 12/05/2012

 
11.

Tổ chức ôn thi tốt nghiệp các môn chuyên ngành       

Các Khoa

Tháng 4 và nửa đầu tháng 5

 
12.

Tổ chức thi các môn chuyên ngành     

Ban ra đề và Ban coi thi

Từ ngày 14/05/2012 đến 18/05/2012

 
13.

Tổ chức chấm thi các môn chuyên ngành (kể cả chấm Khóa luận tốt nghiệp)      

Ban chấm thi

Từ ngày 21/05/2012 đến 26/05/2012

 
14.

Hoàn tất các thủ tục xét công nhận hoàn thành thực tập cho sinh viên    

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

Từ 02/05/2012 đến 26/05/2012

 
15.

Công bố điểm thi tốt nghiệp      

Phòng Đào tạo

30/05/2012   

 
16.

Giải quyết mọi thắc mắc của sinh viên

Phòng Đào tạo

Từ 01/06/2012 đến 05/06/2012

 
17.

Chuyển danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp cho Phòng Quản trị Tài vụ, Thư viện và Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên để soát xét     

Phòng Đào tạo
Phòng Quản trị Tài vụ
Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên
Thư viện

Từ ngày 06/06/2012 đến 11/06/2012

 
18.

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp    

Toàn thể Hội đồng xét tốt nghiệp

15/06/2012

 
19.

In Bằng và Bảng điểm các loại      

Phòng Đào tạo

Từ ngày 18/06/2012 đến 22/06/2012

 
20.

Tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên        
                           

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

Dự kiến ngày 25/06/2012 

 

Hà Nội ngày 20  tháng 02 năm 2012


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC