Kế hoạch tốt nghiệp Đại học khóa 39, Cao đẳng khóa 5 và Liên thông khóa 3

      HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
          PHÒNG ĐÀO TẠO
                   ———

KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHÓA 39, CAO ĐẲNG KHÓA 05 VÀ LIÊN THÔNG KHÓA 03
Năm 2016

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1

Thông báo điểm thi toàn khóa cho sinh viên đại học Khóa 39   các ngành QHQT, LQT, KTQT, TTQT, NNA, cao đẳng 05 ngành QHQT và liên thông 03   ngành QHQT

Phòng Đào tạo

17/03/2016

 

2

Giải quyết các thắc mắc của sinh viên về điểm thi tính đến   thời điểm công bố

Phòng Đào tạo và các Khoa

Từ 17/03/2016 đến 21/03/2016

Sau thời hạn này, Phòng Đào tạo không giải quyết bất kỳ   thắc mắc nào.

3

Sinh viên các ngành nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo   quy định.

Phòng Đào tạo, Khoa Tiếng Anh, Khoa Tiếng Pháp và Khoa   Tiếng Trung Quốc

Từ 01/04/2016 đến 15/06/2016

Đề nghị tham khảo Hướng dẫn thực hiện đánh giá trình độ   ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra được đăng tải trên website của Học viện.

4

Nhận thủ tục tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

Từ 24/03/2016 đến 25/04/2016

 

5

Rà soát lại Bảng điểm Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Pháp

Phòng Đào tạo
  Các Khoa

Từ 01/04/2016 đến 11/04/2016

 

6

Kiểm tra Bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên

Phòng CTCT&QLSV

Từ 14/04/2016 đến 29/04/2016

 

7

Hoàn tất điểm thi các môn còn lại trong chương trình của   HK 8 đối với hệ đại học, HK 6 đối với hệ cao đẳng và HK 4 đối với hệ liên   thông

Các Khoa

29/04/2016

 

8

Triển khai hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp cho sinh   viên

Các Khoa + Sinh viên đủ điều kiện + Phòng Đào tạo

Tháng 1+ Tháng 2+ Tháng 3+ Tháng 4 + Tháng 5/2016

 

9

Tổ chức ôn thi tốt nghiệp các môn chuyên ngành sinh viên   đại học Khóa 39 các ngành QHQT, LQT, KTQT, TTQT, NNA, cao đẳng 05 ngành QHQT   và liên thông 03 ngành QHQT

Các Khoa

Tháng 4 và nửa đầu tháng 5/2016

 

10

Tổ chức thi các môn chuyên ngành (Đợt 1) sinh viên đại học   Khóa 39 các ngành QHQT, LQT, KTQT, TTQT, NNA, cao đẳng 05 ngành QHQT và liên   thông 03 ngành QHQT

Ban ra đề và Ban coi thi

Từ ngày 12/05/2016 đến 16/05/2016

 

11

Tổ chức chấm thi các môn chuyên ngành (kể cả chấm Khóa   luận tốt nghiệp)

Ban chấm thi

Từ ngày 19/05/2016 đến 30/05/2016

 

12

Hoàn tất các thủ tục xét công nhận hoàn thành thực tập cho   sinh viên

Phòng CTCT&QLSV

Từ 05/05/2016 đến 23/05/2016

 

13

Công   bố điểm thi tốt nghiệp
  (Đợt 1)

Phòng Đào tạo

05/06/2016

 

14

Giải quyết mọi thắc mắc của sinh viên

Phòng Đào tạo

Từ 05/06/2016 đến 10/06/2016

 

15

Chuyển danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp cho Phòng   Quản trị Tài vụ, Thư viện và Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên để   soát xét

Phòng Đào tạo
  Phòng Quản trị Tài vụ
  Phòng CTCT&QLSV
  Thư viên

Từ ngày 10/06/2016 đến 12/06/2016

 

16

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp

Toàn thể Hội đồng xét tốt nghiệp

16/06/2016

 

17

In Bằng và Bảng điểm các loại

Phòng Đào tạo

Từ ngày 18/06/2016 đến 25/06/2016

 

18

Tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên

Phòng CTCT&QLSV

Dự kiến ngày 27/06/2016

 

19

Tổ chức thi các môn chuyên ngành (Đợt 2) sinh viên đại học   Khóa 39 các ngành QHQT, LQT, KTQT, TTQT, NNA, cao đẳng 05 ngành QHQT và liên   thông 03 ngành QHQT

Ban ra đề và Ban coi thi

14/12/2016

 

20

Công   bố điểm thi tốt nghiệp
  (Đợt 2)

Phòng Đào tạo

21/12/2016

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC