Kế hoạch tốt nghiệp Đại học Khóa 43 năm 2020

    HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHÓA 43  NĂM 2020

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1

Thông báo điểm thi toàn khóa cho sinh viên đại học Khóa 43 các ngành QHQT, LQT, KTQT, TTQT, NNA

Phòng Đào tạo ĐH

19/03/2020

2

Giải quyết các thắc mắc của sinh viên về điểm thi tính đến thời điểm công bố

Phòng Đào tạo ĐH và các Khoa

Từ 23/03/2020 đến 27/03/2020

Sau thời hạn này, Phòng Đào tạo ĐH không giải quyết bất kỳ thắc mắc nào của SV.

3

Sinh viên các ngành Khóa 43 nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định.

Phòng Đào tạo ĐH, Khoa Tiếng Anh, Khoa Tiếng Pháp và Khoa Tiếng Trung Quốc

Từ 01/04/2020 đến 29/05/2020

Đề nghị SV tham khảo Hướng dẫn thực hiện đánh giá trình độ ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra được đăng tải trên website của Học viện.

4

Nhận thủ tục tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

Từ 30/03/2020 đến 24/04/2020

5

Rà soát lại Bảng điểm Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Pháp Khóa 43

Phòng Đào tạo,
Các Khoa

Từ 01/04/2020 đến 10/04/2020

6

Kiểm tra Bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên Khóa 43

Phòng CTCT&QLSV

Từ 13/04/2020 đến 24/04/2020

7

Hoàn tất điểm thi các môn còn lại trong chương trình của HK8 đối với hệ đại học Khóa 43

Các Khoa

29/04/2020

8

Triển khai hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 43

Các Khoa + Sinh viên đủ điều kiện + Phòng Đào tạo

Tháng 1+ Tháng 2+ Tháng 3+ Tháng 4 + Tháng 5/2020

Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 06/03/2020 các khoa chuyển danh sách sinh viên viết  Khóa luận tốt nghiệp về Phòng Đào tạo ĐH.

9

Tổ chức ôn thi tốt nghiệp các môn chuyên ngành sinh viên đại học Khóa 43 các ngành QHQT, LQT, KTQT, TTQT, NNA

Các Khoa

Tháng 4 và nửa đầu tháng 5/2020

10

Tổ chức thi tốt nghiệp các môn chuyên ngành (Đợt 1) sinh viên đại học Khóa 43 các ngành QHQT, LQT, KTQT, TTQT, NNA

Ban ra đề và Ban coi thi

Từ ngày 18/05/2020 đến 21/05/2020

11

Tổ chức chấm thi tốt nghiệp các môn chuyên ngành, chấm Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 43

Ban chấm thi

Từ ngày 22/05/2020 đến 28/05/2020

12

Hoàn tất các thủ tục xét công nhận hoàn thành thực tập cho sinh viên Khóa 43

Phòng CTCT&QLSV

Từ 11/05/2020 đến 29/05/2020

13

Công bố điểm thi tốt nghiệp Khóa 43      (Đợt 1)

Phòng Đào tạo ĐH

29/05/2020

14

Giải quyết mọi thắc mắc của sinh viên Khóa 43

Phòng Đào tạo ĐH

Từ 01/06/2020 đến 05/06/2020

15

Chuyển danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 1 cho Phòng Quản trị Tài vụ, Thư viện và Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên để soát xét

Phòng Đào tạo ĐH
Phòng Quản trị Tài vụ
Phòng CTCT&QLSV
Thư viên

Từ ngày 15/06/2020 đến 19/06/2020

16

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp

Toàn thể Hội đồng xét tốt nghiệp

19/06/2020

17

In Bằng và Bảng điểm các loại

Phòng Đào tạo

Từ ngày 22/06/2020 đến 26/06/2020

18

Tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên

Phòng CTCT&QLSV

Dự kiến ngày 29/06/2020

19

Tổ chức thi các môn chuyên ngành (Đợt 2) sinh viên đại học Khóa 43 các ngành QHQT, LQT, KTQT, TTQT, NNA và NNP

Ban ra đề và Ban coi thi

15/12/2020

20

Công bố điểm thi tốt nghiệp
(Đợt 2)

Phòng Đào tạo

25/12/2020

                 

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC