KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG "KỸ NĂNG TỔ CHỨC, THAM DỰ VÀ CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ, HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI"

10:00 17/05/2017

     Sáng 17/05/2017, Bộ Ngoại giao đã Khai giảng Khóa Bồi dưỡng "Kỹ năng tổ chức, tham dự và chủ trì hội nghị, hoạt động đối ngoại" dành cho cán bộ cấp Vụ của các Bộ ngành. Khóa học nằm trong khuôn khổ Đề án Bồi dưỡng Kiến thức và Kỹ năng cho CCVC làm công tác HNQT của các Bộ, ngành, địa phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2015. Khóa học gồm 35 học viên đến từ nhiều Bộ, Ban, Ngành, dự kiến diễn ra từ ngày 17-19/05/2017.

FOSET

Cùng chuyên mục