Khoa Kinh tế Quốc tế phát hành giáo trình Kinh tế đối ngoại

Sau khi được Hội đồng nghiệm thu chính thức phê duyệt ngày 20/7/2012, khoa Kinh tế Quốc tế, Học viện Ngoại giao đã tổ chức xuất bản cuốn “Giáo trình Kinh tế đối ngoại”. Theo kế hoạch, sách được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia in ấn và phân phối đầu tháng 10/2012.

Giáo trình Kinh tế đối ngoại

Hiện nay, hoạt động kinh tế đối ngoại đã trở thành một trong những đòn bẩy quan trọng cho sự phát triển của kinh tế đất nước. Là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về kinh tế quốc tế, Học viện Ngoại giao luôn coi trọng việc giảng dạy môn Kinh tế đối ngoại. Trước đó, năm 2005, Học viện đã xuất bản cuốn “Giáo trình Kinh tế đối ngoại” đầu tiên, nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu bộ môn này. Tuy nhiên, gần 7 năm qua, tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế đã có nhiều chuyển biến, đặt ra yêu cầu cần cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung Giáo trình, để đưa vào nghiên cứu và giảng dạy.

Xuất phát từ thực tế trên và nhu cầu đổi mới giáo dục bậc Đại học, khoa Kinh tế Quốc tế, Học viện Ngoại giao đã cho ra mắt độc giả cuốn Giáo trình Kinh tế đối ngoại” mới do PGS.TS.Nguyễn Văn Lịch, Trưởng Khoa Kinh tế Quốc tế làm chủ biên. Đây là cuốn giáo trình có nhiều điểm mới, được viết cẩn thận với nhiều tư liệu và thông tin cập nhật, có chọn lọc.

Giáo trình gồm bốn nội dung lớn, được kết cấu trong 12 chương:

Phần một: Giới thiệu những vấn đề chung về kinh tế đối ngoại.

Phần hai: Giới thiệu về thương mại hàng hóa của Việt Nam.

Phần ba: Giới thiệu về đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

Phần bốn: Giới thiệu về thương mại dịch vụ của Việt Nam.

Cuốn “Giáo trình Kinh tế đối ngoại” là một trong những tài liệu đầy đủ, cập nhật và bổ ích, phục vụ hiệu quả cho việc giảng dạy và nghiên cứu môn Kinh tế đối ngoại tại bậc Đại học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC