Lễ tổng kết công tác công tác năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

20:00 30/12/2022

Ngày 30/12, Học viện Ngoại giao đã tổ chức Lễ tổng kết công tác công tác năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Tham dự buổi lễ, có sự hiện diện của Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cùng Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong Bộ. Về phía Học viện Ngoại giao, có sự hiện diện của TS. Phạm Lan Dung - Q. Giám đốc Học viện Ngoại giao, Lãnh đạo các đơn vị của Học viện, cùng các cán bộ, nhân viên Học viện.

Trong phần mở đầu bài phát biểu, TS. Phạm Lan Dung đã gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho Học viện. Điểm lại công tác của Học viện trong năm 2022, Q. Giám đốc khẳng định Học viện đã quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công tác nghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng, từ đó nhấn mạnh phương hướng hoạt động trong năm tới là thúc đẩy việc tuyển dụng và nâng cao uy tín của Học viện.

Quyền Giám đốc Học viện- TS. Phạm Lan Dung phát biểu tại buổi lễ

Tiếp nối buổi lễ, đại diện các đơn vị của Học viện đã báo cáo tổng kết các nhiệm vụ được giao tại đơn vị và đưa ra những đóng góp, đề xuất và kiến nghị cho các hoạt động trong năm tới. Đặc biệt, trong công tác đào tạo và tuyển sinh năm 2022, Học viện đã thực hiện thành công việc đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh, mở ra những ngành đào tạo mới và thay đổi tư duy, hành động trong khối đào tạo, đồng thời đưa ra kế hoạch đào tạo trong 3 năm tới. Từ đó, đặt ra các yêu cầu cải thiện cơ sở vật chất để phục vụ công tác tuyển sinh và đào tạo trong tình hình mới.

Tiếp nối buổi lễ, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Bộ đã nhấn mạnh vai trò quan trọng trong việc triển khai các hoạt động của Bộ đặc biệt là trong thời kỳ “chuyển đổi sổ”, đồng thời điểm lại những thành tựu và thách thức của ngành ngoại giao trong năm vừa qua. Thêm vào đó, các đại diện bày tỏ mong muốn thắt chặt hợp tác với Học viện để phối hợp triển khai các công tác đối ngoại trong tương lai, cũng như thúc đẩy hợp tác ASEAN thông qua chương trình giảng dạy tại Học viện.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu phát biểu, đánh giá cao kết quả công tác của Học viện năm 2022

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã biểu dương những thành tựu mà Học viện Ngoại giao đã đạt được, đồng thời đánh giá cao công tác nghiên cứu kịp thời trong bối cảnh hội nhập và phát triển như hiện tại. Thứ trưởng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ giao cho Học viện, trong đó về đào tạo bồi dưỡng, thắt chặt liên kết giữa Bộ Ngoại giao và Học viện, hướng tới việc nâng cao và phát triển sinh viên, từ đó phục vụ tốt cho công tác đối ngoại của đất nước.

Kết thúc buổi lễ, Q. Giám đốc Học viện Ngoại giao, TS. Phạm Lan Dung tiếp thu những chỉ đạo của Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu, cảm ơn ý kiến đóng góp của các đơn vị trong Bộ, khẳng định Học viện sẽ tiếp tục duy trì và phát triển mối liên kết chặt chẽ với các đơn vị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được nhiều thành tựu mới, nổi bật trong năm 2023.

Một số hình ảnh tại Lễ tổng kết

Cùng chuyên mục