Mẫu đề nghị chuẩn y BCH Chi Đoàn

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

                     ***

BCH CHI ĐOÀN……………………

Nhiệm kỳ: 20… – 20…

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20…

ĐỀ NGHỊ CHUẨN Y BCH CHI ĐOÀN

Nhiệm kỳ: 20… – 20…

Kính gửi: BCH Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao

Căn cứ vào:

Kết quả Đại hội chi đoàn K…………………… nhiệm kỳ 20.…. – 20.…. ngày….tháng…năm…..

Biên bản phân công nhiệm vụ trong BCH chi đoàn K…………………… nhiệm kỳ 20.…. – 20.…. ngày….tháng…năm…..

BCH chi đoàn K…………………… kính đề nghị BCH Đoàn trường ra quyết định chuẩn y BCH chi đoàn nhiệm kỳ 20.…. – 20.…. gồm các đồng chí có tên sau:

TT

Chức danh

Họ và tên

1

Bí thư CĐ

 

2

Phó Bí thư CĐ

 

3

Ủy viên BCHCĐ

 

Xin trân trọng cám ơn!                                       

                                                                                                                       TM. BCH CHI ĐOÀN

                                                                                                                                  BÍ THƯ

 

downloadbk 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC