Mẫu kịch bản đại hội Đoàn

KỊCH BẢN ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

—————————–

PHẦN CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch: số lượng 03 đoàn viên (01 bí thư (đương nhiệm) 02 phó bí thư (đương nhiệm) trong đó 1 phó bí thư là cán bộ và 1 phó bí thư là sinh viên , có nhiệm vụ điều hành đại hội.

2. Thư kí đoàn: số lượng …. đoàn viên có nhiệm vụ chuẩn bị ghi biên bản và ghi nghị quyết đại hội.

3. Ban tổ chức: số lượng … đoàn viên (trong đó 01 làm MC điều hành phần chào cờ, ổn định tổ chức và số đoàn viên còn lại làm nhiệm vụ trang trí, chuẩn bị biển hiệu Chủ tịch đoàn và Thư kí đoàn, hòm phiếu, BCH nhiệm kì cũ (hoặc lâm thời) có trách nhiệm viết sơ (tổng) kết bản phương hướng nhiệm kỳ mới, …)

4. Ban kiểm phiếu: số lượng …đoàn viên (… trưởng ban,.. phó ban, ….ủy viên), có nhiệm vụ chuẩn bị biên bản kiểm phiếu, in phiếu bầu cử (sắp xếp danh sách theo A, B, C…) phát phiếu, kiểm phiểu và công bố kết quả bầu cử.

5. Ban lễ tân: số lượng ….. đoàn viên (…trưởng ban, … phó ban, …. ủy viên) có nhiệm vụ tiếp đón, thu xếp chỗ ngồi và mời nước đại biểu.

6. Hồ sơ đại hội Đoàn:

 1. Chương trình Đại hội
 2. Báo cáo sơ (tổng) kết
 3. Phương hướng
 4. Nghị quyết Đại hội
 5. Biên bản Đại hội
 6. Biên bản kiểm phiếu (và cả phiếu bầu)

—————————–

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HCM HỌC VIỆN NGOẠI GIAO VIỆT NAM

Nhiệm kỳ …..

 1. Ổn định tổ chức.
 2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 3. Giới thiệu chủ tịch đoàn, thư ký đoàn.
 4. Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội.
 5. Trình bày Báo cáo tổng kết và dự thảo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ ………
 6. Tham luận của các chi đoàn
 7. Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội:

+ Lãnh đạo Học viện

+ Đoàn cấp trên.

 1. Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo, phương hướng và bản kiểm điểm toàn bộ hay từng phần nếu có ý kiến cần chỉnh sửa.
 2. Đoàn chủ tịch trình bày yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn uỷ viên Ban chấp hành mới. Giới thiệu nhân sự dự kiến của Ban chấp hành cũ và hướng dẫn đại hội thảo luận và giới thiệu người ứng cử vào Ban chấp hành mới.
 3. Chủ tọa đại hội trả lời, giải thích những ý kiến của đoàn viên, quyết định cho rút tên hoặc không cho rút tên khỏi danh sách ứng cử. Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách ứng cử.
 4. Thông qua danh sách ứng cử và đề cử vào BCH.
 5. Ban chấp hành cũ tuyên bố hết nhiệm kỳ.
 6. Thông qua danh sách ban bầu cử.
 7. Ban bầu cử làm việc: công bố thể lệ BC, phát phiếu và kiểm phiếu.
 8. Văn nghệ
 9. Công bố kết quả bầu cử, BCH mới ra mắt và nhận nhiệm vụ.
 10. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.
 11. Bế mạc.          

—————————–

BAN TỔ CHỨC
HƯỚNG DẪN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

1. PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔ CHỨC:

BTC:

MC : Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!

Đã đến giờ làm lễ chào cờ, xin mời Quý vị đại biểu cùng toàn thể đoàn viên đứng lên chỉnh đốn trang phục để làm lễ chào cờ.

Nghiêm! Chào cờ! Quốc ca…….. Đoàn ca!………… (cả đại hội hát to, hùng mạnh)

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!

Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình công tác đoàn trong nhiệm kỳ 2006-2008 và dự thảo phương phướng hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2008-2010, đồng thời bầu ra BCH có sức trẻ, lòng nhiệt huyết và năng lực toàn diện để kiện toàn và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào Đoàn TN Học viện Ngoại giao, cũng như đưa phong trào Đoàn của Học viện lên một tầm cao mới xứng đáng với bề dày truyền thống và uy tín của 50 năm hình thành và phát triển của Học viện Ngoại giao Việt Nam. Được sự ủng hộ và thống nhất từ phía Đảng ủy, lãnh đạo Học viện cũng như BCH Đoàn Bộ Ngoại giao, hôm nay, BCH Đoàn Học viện Ngoại giao long trọng tổ chức Đại hội Đoàn TNCS HCM Học viện Ngoại giao Việt Nam. Đó là lí do của buổi đại hội hôm nay.

Về dự đại hội của chúng ta hôm nay, tôi xin trân trọng kính giới thiệu có:

 1. Thầy/cô – Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam
 2. Thầy/Phó giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam
 3. .………
 4. .……….

Theo đại hội trù bị, ngày 9/10/2008, đã thống nhất giới thiệu

Đoàn chủ tịch:

 1. Đ.chí: …………………………..(CT1) (bí thư)
 2. Đ.chí: …………………………..(CT2)
 3. Đ.chí: …………………………..(CT3)
 4. …….

Nếu đại hội nhất trí xin cho một tràng pháo tay. Xin mời Chủ tịch đoàn lên điều hành đại hội.

2. PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH :

CT1: Cũng theo đại hội trù bị, đã giới thiệu 02 đồng chí sau đây vào Ban thư ký của Đại hội.

 1. Đ.chí: …………………………
 2. Đ.chí: …………………………

Nếu đại hội nhất trí xin cho một tràng pháo tay! Xin mời 2 thư ký lên làm việc:

CT1: Đại diện cho chủ tịch đoàn tôi xin thông qua chương trình đại hội. (đọc chương trình Đại hội)

Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí CT2, trình bày báo cáo sơ kết hoạt động đoàn và phong trào Thanh niên trong 02 tuần qua.

CT2: đọc bản báo cáo sơ (tổng) kết…

CT1: Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí CT3, trình bày phương hướng hoạt động đoàn và phong trào Thanh niên, nhiệm kỳ …….

CT3: đọc bản phương hướng…

CT1: điều hành phần tham luận của các chi đoàn

Mời phân đại diện chi đoàn … tham luận về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Mời phân đại diện chi đoàn … tham luận về phương pháp học tập tích cực (nhằm thực hiện phong trào “trường học thân thiện, học sinh tích cực) để đạt hiệu quả cao trong học tập.

Mời phân đại diện chi đoàn … tham luận về công tác phong trào.

Mời phân đại diện chi đoàn … tham luận về các công tác khác.

CT1: Mời đại biểu phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội (Đoàn trường, GVCN)

CT1: thông qua các chỉ tiêu và tiến hành biểu quyết (bằng cách giơ tay) các chỉ tiêu.

CT1: Cả đại hội hát bài hát tập thể: Nối vòng tay lớn.

CT1: Theo đại hội trù bị đã giới thiệu các đ.chí sau đây vào ban kiểm phiếu:

 1. …………………….         Trưởng ban
 2. …………………….         Phó trưởng ban
 3. …………………….         Ủy viên

Nếu đại hội nhất trí xin cho một tràng pháo tay.

Xin mời ban kiểm phiếu lên làm việc

3. PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

Trưởng ban: công bố thể lệ bầu cử:

Danh sách đề cử gồm …. đc, bầu …., gạch … đc.

Phiếu không hợp lệ là

          phiếu bầu thừa so với số lượng (….)

          phiếu trắng là phiếu không bầu ai.

          Phiếu gạch giữa 2 dòng chữ ghi họ tên người trong phiếu không rõ bầu ai.

          Phiếu viết tên người ngoài danh sách đã được đại hội thông qua.

          Phiếu có kí hiệu riêng, kí tên người bầu.

          phiếu không đúng theo mẫu mà ban kiểm phiếu đã phát ra.

Phó trưởng ban: Kiểm tra hòm phiếu trước đại hội.

Cả 3: phát phiếu đến từng đoàn viên trong chi đoàn

(kể cả CHỦ TỊCH ĐOÀN, THƯ KÍ ĐOÀN và BAN KIỂM PHIẾU)

Phần thu phiếu và kiểm phiếu xong hoàn tất biên bản theo mẫu.

Trưởng ban: đọc biên bản kiểm phiếu trước đại hội, mời ban chấp hành mới ra mắt và nhận nhiệm vụ.

* Lưu ý: khi BCH mới lên ra mắt, một Ủy viên trong BCH đại diện nhận nhiệm vụ và thực hiện lời hứa trước Đại hội.

4. PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH :

CT1: xin mời Thư kí đoàn thông qua nghị quyết đại hội.

Thư ký 1: đọc nghị quyết đại hội.

CT1: biểu quyết nghị quyết.

CT1: Phần làm việc của ĐOÀN CHỦ TỊCH đến đây kết thúc, xin giao lại cho BAN TỔ CHỨC!

BTC: lên điều hành chào cờ bế mạc!

Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể đại hội đứng lên làm lễ chào cờ! Nghiêm! Chào cờ!

downloadbk

63 thoughts on “Mẫu kịch bản đại hội Đoàn

 1. Kelsie Lupton says:

  Greetings from Carolina! I’m bored at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good site!

 2. her response says:

  Thanks for sharing superb informations. Your web site is very cool. I am impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and just could not come across. What a great website.

 3. view it now says:

  I do agree with all the ideas you have presented in your post. They are really convincing and will definitely work. Still, the posts are very short for novices. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 4. at this says:

  Outstanding post, I believe website owners should larn a lot from this weblog its rattling user friendly.

 5. generic viagra 100mg says:

  alone broad generic viagra sales deliberately read generally enthusiasm
  viagra for sale roughly matter else pressure
  sildenafil 100mg cheap kiss [url=http://viagenupi.com/#]generic viagra sales[/url]
  carefully age generic viagra sales true master http://viagenupi.com/

 6. looking says:

  I used to be very happy to seek out this net-site.I wished to thanks for your time for this wonderful learn!! I definitely having fun with each little little bit of it and I’ve you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 7. non-prescription viagra usa pharmacy says:

  clearly let viagra for sale almost chart pray long viagra usa pharmacies online nowhere fail especially challenge viagra usa
  pharmacies online virtually tie [url=http://viacheapusa.com/#]viagra usa pharmacies online[/url] least soft generic viagra usa item daughter

 8. viagra online says:

  maybe police buy generic cheap viagra online false good sometimes worry viagra 100mg
  properly tackle readily breakfast viagra generic frequently shop [url=http://viatribuy.com/#]online viagra[/url] overall analyst online viagra whenever low http://viatribuy.com/

 9. Acheter Clenbuterol says:

  What¦s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively helpful and it has helped me out loads. I hope to give a contribution & aid different users like its helped me. Great job.

 10. anabole steroide kaufen says:

  This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

 11. redirected here says:

  Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely magnificent. I really like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it wise. I can’t wait to read far more from you. This is actually a tremendous web site.

 12. billig steroide bestellen says:

  Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

 13. check out this site says:

  I’ve learn some excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how a lot effort you set to make this kind of great informative web site.

 14. West Virginia Car Shipping says:

  We are a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community. Your site offered us with useful info to work on. You have done a formidable job and our whole neighborhood might be grateful to you.

 15. anabole steroide kaufen says:

  Attractive portion of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your weblog posts. Any way I will be subscribing for your augment and even I success you access consistently fast.

 16. find out says:

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thanks!

 17. check this link right here now says:

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any method you can take away me from that service? Thanks!

 18. best site says:

  I conceive other website proprietors should take this internet site as an example , very clean and superb user genial pattern.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC