Mẫu phiếu bầu Ban chấp hành Chi Đoàn

MẪU PHIỄU BẦU BCH CHI ĐOÀN:

PHIẾU BẦU BCH CHI ĐOÀN

K………………………..

Nhiệm kỳ: 20…. – 20…..

 

            1…………………………..

            2…………………………..

            3…………………………..

            4…………………………..

            5…………………………..

 

 

PHIẾU BẦU BCH CHI ĐOÀN

K………………………..

Nhiệm kỳ: 20…. – 20…..

 

            1…………………………..

            2…………………………..

            3…………………………..

            4…………………………..

            5…………………………..

 

 

 

PHIẾU BẦU BCH CHI ĐOÀN

K………………………..

Nhiệm kỳ: 20…. – 20…..

 

            1…………………………..

            2…………………………..

            3…………………………..

            4…………………………..

            5…………………………..

 

 

PHIẾU BẦU BCH CHI ĐOÀN

K………………………..

Nhiệm kỳ: 20…. – 20…..

 

            1…………………………..

            2…………………………..

            3…………………………..

            4…………………………..

            5…………………………..

 

downloadbk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC