NCS Đào Đình Kỳ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 21/08/2019, tại Học viện Ngoai giao nghiên cứu sinh (NCS) Đào Đình Kỳ đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 9.31.02.06 với đề tài “Chính sách đối ngoại của Campuchia dưới thời Thủ tướng Hun Sen (1997-2017)”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Thị Quế và TS. Đỗ Thị Thanh Bình.

NCS Đào Đình Kỳ và tập thể hướng dẫn khoa học

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án. Luận án là nghiên cứu có hệ thống đầu tiên ở Việt Nam về chính sách đối ngoại của Campuchia với các nước lớn, các nước láng giềng, các tổ chức khu vực và quốc tế; trên cơ sở đó đánh giá những thành tựu, hạn chế và đặc điểm của chính sách đối ngoại Campuchia giai đoạn 1997-2017, đưa ra dự báo về xu hướng điều chỉnh chính sách đối ngoại của Campuchia đến năm 2028. Về mặt khoa học, luận án góp phần làm phong phú thêm những nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Campuchia, bổ sung, cập nhật nhiều thông tin, tài liệu về chính sách đối ngoại Campuchia thời kỳ hội nhập. Về mặt thực tiễn, luận án góp phần nhận diện những nội dung cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Campuchia dưới thời Thủ tướng Hun Sen (1997-2017) như mục tiêu, nguyên tắc, phương châm, nhiệm vụ, phương hướng và quá trình triển khai chính sách đối ngoại của Campuchia với các nước lớn, các nước láng giềng, các tổ chức khu vực và quốc tế, tạo cơ sở đánh giá toàn diện hơn, phục vụ công tác tham mưu, hoạch định chính sách của Việt Nam trong quan hệ với Campuchia thời gian tới. Luận án là nguồn tài liệu tham khảo tốt cho công tác nghiên cứu và giảng dạy, trao đổi học thuật về chính sách đối ngoại của Campuchia nói riêng và về quan hệ quốc tế nói chung.

NCS Đào Đình Kỳ cùng các thầy cô trong Hội đồng

Lễ bảo vệ diễn ra trong không khí nghiêm túc và theo đúng các quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ. NCS đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của luận án và trả lời tốt những câu hỏi của Hội đồng. Hội đồng kết luận NCS Đào Đình Kỳ xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Quan hệ quốc tế với 7/7 phiếu thông qua, trong đó có 6/7 phiếu xuất sắc.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại Thư viện Học viện Ngoại giao và Thư viện Quốc gia.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC