NCS Đào Thị Nguyệt Hằng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 21/09/2019, tại Học viện Ngoai giao nghiên cứu sinh (NCS) Đào Thị Nguyệt Hằng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 9.31.02.06 với đề tài “Chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc đối với Việt Nam từ năm 1992 đến nay”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Thọ Quang và GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

NCS Đào Thị Nguyệt Hằng và GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án. Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống từ góc độ nhà nghiên cứu Việt Nam về chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc đối với Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại năm 1992 giao đến năm 2018. Luận án cơ bản làm rõ nội dung chính trong chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc đối với Việt Nam qua các giai đoạn. Đồng thời, luận án đưa ra một số dự báo về xu hướng trong chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc, dự báo một số kịch bản quan hệ tác động lên chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc đối với Việt Nam đến năm 2025, và đưa ra những đề xuất, khuyến nghị cho Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế với Hàn Quốc, một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Luận án là tài liệu tham khảo dành cho các nhà nghiên cứu, bạn đọc quan tâm đến chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc đối với Việt Nam nói riêng và quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc từ sau năm 1992 nói chung.

NCS Đào Thị Nguyệt Hằng cùng các thầy cô trong Hội đồng

Lễ bảo vệ diễn ra trong không khí nghiêm túc và theo đúng các quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ. NCS đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của luận án và trả lời những câu hỏi của Hội đồng. Hội đồng kết luận NCS Đào Thị Nguyệt Hằng xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Quan hệ quốc tế với 7/7 phiếu thông qua, trong đó có 4/7 phiếu xuất sắc.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại Thư viện Học viện Ngoại giao và Thư viện Quốc gia.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC