NCS Lê Hoàng Anh Tuấn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

00:00 12/12/2021

NCS Lê Hoàng Anh Tuấn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 10/04/2021, tại Học viện Ngoại giao nghiên cứu sinh (NCS) Lê Hoàng Anh Tuấn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 9.31.02.06 với đề tài “Quan hệ Cộng hòa Séc - Mỹ giai đoạn 1993-2016”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy và TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp về khoa học và thực tiễn của luận án. Đây là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống từ góc nhìn của nhà nghiên cứu Việt Nam về quan hệ Cộng hòa Séc - Mỹ giai đoạn 1993-2016.

Luận án đã cung cấp một cách hệ thống những vấn đề cơ bản về nghiên cứu quan hệ song phương giữa CH Séc và Mỹ như: cơ sở lý luận về quan hệ nước nhỏ, nước lớn để làm khung phân tích cho quan hệ CH Séc - Mỹ; những nhân tố cơ bản tác động đến quan hệ hai nước trong giai đoạn 1993-2016; thực trạng quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính bao gồm chính trị- ngoại giao, an ninh-quân sự, kinh tế, giáo dục và văn hóa. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quan hệ hai nước, luận án đã làm rõ các đặc điểm cơ bản của quan hệ CH Séc - Mỹ trong giai đoạn 1993-2016 với đặc thù quan hệ giữa một nước nhỏ với một siêu cường hàng đầu thế giới. Đồng thời, luận án đưa ra những đánh giá tác động của quan hệ hai nước trong giai đoạn nghiên cứu và dự báo triển vọng của quan hệ CH Séc - Mỹ tới năm 2024 trên cơ sở phân tích đặc điểm quan hệ hai nước trong các năm 2017-2020 và khả năng tác động của các nhân tố khác tới quan hệ hai nước từ sau năm 2020. Đồng thời, luận án đưa ra một số gợi mở bài học kinh nghiệm của CH Séc trong quan hệ với Mỹ cho Việt Nam cũng như quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các đối tác truyền thống ở Trung và Đông Âu, trong đó có CH Séc, vì lợi ích quốc gia của Việt Nam.

(Ảnh)

NCS Lê Hoàng Anh Tuấn cùng các thầy cô trong hội đồng

Lễ bảo vệ diễn ra trong không khí khoa học nghiêm túc và theo đúng các quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ. NCS đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của luận án và trả lời tốt những câu hỏi của Hội đồng. Hội đồng kết luận NCS Lê Hoàng Anh Tuấn xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Quan hệ quốc tế với 7/7 phiếu thông qua.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại Thư viện Học viện Ngoại giao và Thư viện Quốc gia.

ĐTSĐH

Cùng chuyên mục