NCS Nguyễn Thị Thìn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

00:00 19/05/2023

NCS Nguyễn Thị Thìn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 18/05/2023, tại Học viện Ngoại giao nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Thìn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 9.31.02.06 với đề tài “Khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam: Trường hợp Việt Nam - Cộng hòa Liên bang Đức”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Đặng Cẩm Tú.

 

NCS Nguyễn Thị Thìn cùng người hướng dẫn

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp về khoa học và thực tiễn của luận án. Đây là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống từ góc nhìn của nhà nghiên cứu Việt Nam về khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam: Trường hợp Việt Nam - Cộng hòa Liên bang Đức.

Luận án là một công trình nghiên cứu mang tính hệ thống, làm rõ khái niệm, đặc điểm, điều kiện xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược của các nước và Việt Nam thông qua nghiên cứu trường hợp cụ thể khuôn khổ đối tác chiến lược Việt Nam – CHLB Đức trong giai đoạn 2011-2021.

Trên cơ sở phân tích bối cảnh thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – CHLB Đức, Luận án nghiên cứu quá trình triển khai quan hệ đối tác chiến lược này trong giai đoạn 2011-2021. Khi soi chiếu vào khung phân tích được đề xuất, Luận án đánh giá một cách tổng thể các điều kiện thiết lập, nội hàm cơ bản, và hai bình diện chính yếu là cơ chế hợp tác và phạm vi hợp tác của khuôn khổ đối tác chiến lược Việt Nam – CHLB Đức trong giai đoạn 10 năm (2011-2021), từ đó dự báo triển vọng và đề xuất giải pháp nhằm đa dạng các cơ chế hợp tác và triển khai các lĩnh vực hợp tác ưu tiên với mục tiêu làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược này trong tương lai.

Luận án có những đóng góp khoa học, bổ sung nghiên cứu về khuôn khổ đối tác chiến lược của Việt Nam nói chung, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - CHLB Đức nói riêng. Luận án đề xuất nghiên cứu quan hệ đối tác chiến lược trên cơ sở xem xét hai bình diện chính là các cơ chế và phạm vi hợp tác, và áp dụng vào trường hợp cụ thể quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – CHLB Đức. Khung phân tích này có thể góp phần gợi mở một phương thức trong nghiên cứu các quan hệ song phương giữa Việt Nam với các đối tác chiến lược.

Về mặt thực tiễn, Luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu và đào tạo, hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại của Việt Nam với các đối tác chiến lược nói chung và CHLB Đức nói riêng.

NCS cùng các thành viên hội đồng

 

Lễ bảo vệ diễn ra trong không khí khoa học nghiêm túc và theo đúng các quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ. NCS đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của luận án và trả lời tốt những câu hỏi của Hội đồng. Hội đồng kết luận NCS Nguyễn Thị Thìn xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Quan hệ quốc tế với 6/6 phiếu thông qua.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại Thư viện Học viện Ngoại giao và Thư viện Quốc gia.

Cùng chuyên mục