NCS Phạm Duy Thực bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

00:00 26/05/2021

NCS Phạm Duy Thực bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 25/05/2021, tại Học viện Ngoại giao nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Duy Thực đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 9.31.02.06 với đề tài “Xây dựng lòng tin giữa các nước có yêu sách ở Biển Đông và kiến nghị chính sách cho Việt Nam”, dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Nguyễn Vũ Tùng.

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp về khoa học và thực tiễn của luận án. Đây là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống từ góc nhìn của nhà nghiên cứu Việt Nam về xây dựng lòng tin giữa các nước có yêu sách ở Biển Đông và kiến nghị chính sách cho Việt Nam.

Luận án đã giới thiệu một cách có hệ thống và toàn diện về cơ sở lý luận về lòng tin trong quan hệ quốc tế và các biện pháp xây dựng lòng tin (CBM). Từ đó, xây dựng được khung đánh giá sự hiệu quả của các biện pháp xây dựng lòng tin và áp dụng vào trường hợp giữa các nước có yêu sách ở Biển Đông. Luận án đã áp dụng khung phân tích đánh giá sự hiệu quả của việc triển khai CBM giữa các nước có yêu sách ở Biển Đông từ năm 2009 đến năm 2020. Luận án đồng thời đưa ra các kiến nghị chính sách cho Việt Nam để xây dựng lòng tin hiệu quả hơn đối với các nước khác có yêu sách ở Biển Đông, tạo không khí hoà dịu và thuận lợi cho việc thúc đẩy hợp tác, quản lý căng thẳng và tiến tới giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hoà bình, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, gồm UNCLOS 1982.

(Ảnh 2)

NCS Phạm Duy Thực cùng các thầy cô trong Hội đồng

Lễ bảo vệ diễn ra trong không khí khoa học nghiêm túc và theo đúng các quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ. NCS đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của luận án và trả lời tốt những câu hỏi của Hội đồng. Hội đồng kết luận NCS Phạm Duy Thực xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Quan hệ quốc tế với 7/7 phiếu thông qua.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại Thư viện Học viện Ngoại giao và Thư viện Quốc gia.

ĐTSĐH

Cùng chuyên mục