NCS Trịnh Quân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

00:00 09/05/2023

NCS Trịnh Quân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 08/05/2023, tại Học viện Ngoại giao nghiên cứu sinh (NCS) Trịnh Quân đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 9.31.02.06 với đề tài “Quá trình hội nhập của Liên minh châu Âu dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tuý”, dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Vũ Dương Huân.

(Ảnh 1)

NCS Trịnh Quân trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp về khoa học và thực tiễn của luận án. Đây là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống từ góc nhìn của nhà nghiên cứu Việt Nam về quá trình hội nhập của Liên minh Châu Âu dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa dân túy.

Luận án cung cấp một cách hệ thống những vấn đề cơ bản về quá trình hội nhập của EU: chủ nghĩa khu vực, hội nhập khu vực, một số lý thuyết quan hệ quốc tế về vấn đề hội nhập của EU; quá trình hình thành và phát triển của EU. Ngoài ta, tác giả đã làm rõ cách tiếp cận, đặc điểm chung của chủ nghĩa dân tuý, một số quan điểm chống toàn cầu hoá mối quan hệ giữa quá trình hội nhập và chủ nghĩa dân tuý ở EU.

Luận án đưa ra một số dự báo, cụ thể các phong trào dân túy ở EU có khả năng sẽ phát triển ở mức độ chừng mực, tiếp tục duy trì ở một số nước, nhưng xu thế giảm tầm ảnh hưởng ở nhiều nước còn lại và ở toàn khu vực. Dù xu hướng củng cố đoàn kết nội bộ, thúc đẩy hội nhập nội khối sâu rộng vẫn là chủ đạo, Chủ nghĩa dân túy đang và sẽ tiếp tục tác động đến tiến trình nhất thể hoá châu Âu song ở chừng mực nhất định, mang tính thời điểm và không đồng đều tại các quốc gia. Trên cơ sở dự báo, luận án đưa ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam trong quan hệ với EU và các nước thành viên.

(Ảnh 2)

NCS Trịnh Quân cùng GVHD và các thầy cô trong Hội đồng cấp học viện

Lễ bảo vệ diễn ra trong không khí khoa học nghiêm túc và theo đúng các quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ. NCS đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của luận án và trả lời tốt những câu hỏi của Hội đồng. Hội đồng kết luận NCS Trịnh Quân xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Quan hệ quốc tế với 7/7 phiếu thông qua.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại Thư viện Học viện Ngoại giao và Thư viện Quốc gia.

Cùng chuyên mục