NCS Vũ Duy Thành bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

00:00 21/07/2021

NCS Vũ Duy Thành bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 20/07/2021, tại Học viện Ngoại giao nghiên cứu sinh (NCS) Vũ Duy Thành đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 9.31.02.06 với đề tài “Chính sách của Trung Quốc đối với Biển Đông từ sau Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc: Những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”, dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Nguyễn Vũ Tùng và GS.TS. Phạm Quang Minh.

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp về khoa học và thực tiễn của luận án. Đây là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống từ góc nhìn của nhà nghiên cứu Việt Nam về chính sách của Trung Quốc đối với Biển Đông từ sau Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc: những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam.

Luận án đã cung cấp một cách hệ thống những vấn đề cơ bản về chính sách của Trung Quốc đối với Biển Đông từ sau Đại hội 18 như cơ sở lý luận và thực tiễn, các nhóm nhân tố bên trong và bên ngoài tác động lên quá trình hoạch định và triển khai chính sách, những điều chỉnh quan trọng nhất giai đoạn sau Đại hội 18 so với giai đoạn trước đó, và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam. Đồng thời, luận án đã tìm cách đi sâu tìm hiểu, phân tích, đối chiếu nhiều nguồn tài liệu, văn bản, tuyên bố chính sách của Trung Quốc về Biển Đông và các trường hợp nghiên cứu từ cả góc độ của các học giả Trung Quốc và học giả quốc tế cũng như Việt Nam về chủ đề trên. Đồng thời, Luận án cũng thể hiện nhiều tìm tòi, quan sát, trao đổi trực tiếp của Nghiên cứu sinh với một số học giả có uy tín và cựu quan chức có nhiều kiến thức, thông tin và kinh nghiệm về chính sách của Trung Quốc đối với Biển Đông.

Lễ bảo vệ diễn ra trong không khí khoa học nghiêm túc và theo đúng các quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ. NCS đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của luận án và trả lời tốt những câu hỏi của Hội đồng. Hội đồng kết luận NCS Vũ Duy Thành xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Quan hệ quốc tế với 7/7 phiếu thông qua.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại Thư viện Học viện Ngoại giao và Thư viện Quốc gia.

Cùng chuyên mục