Sách Kinh tế Việt Nam tháng 2/2013

1.

Nang cao chat luong dau tu truc tiepNâng cao chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 / Nguyễn Xuân Trung. – H. : Khoa học xã hội, 2012. – 288 tr. ; 21 cm

Nội dung cuốn sách gồm ba phần: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài; Thực trạng chất lượng FDI tại Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010. Từ đó nêu lên quan điểm và giải pháp nâng cao chất lượng FDI tại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.

SĐKCB: VN-V.10554 đến 10558

 

 

 

2.

Pha rao trong kinh te“Phá rào” trong kinh tế vào đêm trước đổi mới / Đặng Phong. – H. : Tri thức, 2012. – 530 tr. ; 24 cm

Ở Việt Nam và cả nước ngoài, giới nghiên cứu thường coi năm 1986 với Đại hội Đảng lần thứ VI là thời điểm bắt đầu công cuộc Đổi mới. Trong thực tế, trước đó nhiều năm đã có hàng loạt mũi đột phá can đảm, gian nan, trầy trật, mưu trí, sáng tạo, mà theo cách gọi thời đó là những cuộc “phá rào”. Phá rào tức là vượt qua những hàng rào về quy chế đã lỗi thời để chủ động tháo gỡ nhiều ách tắc trong cuộc sống, đồng thời cũng góp phần từng bước dẹp bỏ hàng loạt rào cản cũ kỹ để mở đường cho công cuộc đổi mới. Mục tiêu của cuốn sách này là góp phần dựng lại một bức tranh sống động, phong phú về những tìm tòi, tháo gỡ trong thời kỳ “phá rào” đó.

SĐKCB: VN-V.10651 đến 10660

 

3.

Tu duy kinh te Viet NamTư duy kinh tế Việt Nam 1975 – 1989: Nhật ký thời bao cấp. – Tái bản lần thứ 2 / Đặng Phong. – H. : Tri thức, 2012. – 475 tr. ; 24 cm

Ở Việt Nam và cả nước ngoài, giới nghiên cứu thường coi năm 1986 với Đại hội Đảng lần thứ VI là thời điểm bắt đầu công cuộc Đổi mới. Trong thực tế, trước đó nhiều năm đã có hàng loạt mũi đột phá can đảm, gian nan, trầy trật, mưu trí, sáng tạo, mà theo cách gọi thời đó là những cuộc “phá rào”. Phá rào tức là vượt qua những hàng rào về quy chế đã lỗi thời để chủ động tháo gỡ nhiều ách tắc trong cuộc sống, đồng thời cũng góp phần từng bước dẹp bỏ hàng loạt rào cản cũ kỹ để mở đường cho công cuộc đổi mới. Mục tiêu của cuốn sách này là góp phần dựng lại một bức tranh sống động, phong phú về những tìm tòi, tháo gỡ trong thời kỳ “phá rào” đó.

SĐKCB: VN-V.10641 đến 10650

 

4.

Kinh te bien VNKinh tế biển Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập / Ngô Lực Tải. – HCM. : Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2012. – 259 tr. ; 20 cm

Cuốn sách tập trung phân tích những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế biển và cảng biển Việt Nam dưới góc nhìn bao quát cả về không gian và thời gian, trong mối tương quan với lĩnh vực giao thông thủy, bộ, với tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng đã, đang và sẽ tác động lớn đến nước ta. Mỗi bài viết đều thể hiện rõ tình cảm nung nấu của tác giả đối với vận mệnh đất nước, là những đề xuất cụ thể nhằm khơi dậy tiềm năng biển của Việt Nam, sớm đưa nước ta trở thành quốc gia “mạnh về biển, làm giàu từ biển”.

SĐKCB: VN-V.10736 đến 10737

 

 

5.

Nang luc canh tranh cua doanh nghiep VNNăng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO / Vũ Văn Phúc. – H. : Chính trị quốc gia, 2012. – 303 tr. ; 21 cm

Cuốn sách phản ánh thực trạng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO qua nhiều cách tiếp cận theo ngành, theo lĩnh vực, theo loại hình doanh nghiệp. Đây là một thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để đánh giá sức mạnh nội lực của các doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, đồng thời cũng đưa ra một số giải pháp, kiến nghị và bài học kinh nghiệm để giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh một cách lành mạng và bền vững.      

SĐKCB: VN-V.10792 đến 10795

 

 

6.

Mot so van de co ban cua kinh te Tay NguyenMột số vấn đề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững / Bạch Hồng Việt. – H. : Khoa học xã hội, 2012. – 196 tr. ; 21 cm

Cuốn sách giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, xã hội và những lợi thế phát triển kinh tế của Tây Nguyên; một số vấn đề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững cũng như quan điểm và giải pháp cho phát triển kinh tế bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2011 – 2020.           

SĐKCB: VN-V.10806,10807

 

 

 

7.

Tac dong cua tu do hoa tai chinhTác động của tự do hóa tài chính đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam / Trương Thị Mỹ Nhân. – H. : Chính trị quốc gia, 2012. – 311 tr. ; 21 cm

Nội dung sách trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về tác động của tự do hóa tài chính đối với tăng trưởng kinh tế, những kinh nghiệm tự do hóa tài chính đối với tăng trưởng kinh tế của một số nước và bài học rút ra cho Việt Nam. Tác giả cũng đưa ra các phân tích, đánh giá rất chi tiết về diễn biến quá trình tự do hóa tài chính ở nước ta giai đoạn 1990 -2010, những tác động tích cực cũng như tiêu cực của tự do hóa tài chính đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thời kỳ vừa qua.          

SĐKCB: VN-V.10802, 10803

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC