Sách Kinh tế Việt Nam tháng 4/2013

1.

Viet Nam tam nhin 2050Việt Nam tầm nhìn 2050. / Trần Xuân Kiên. – H. : Thanh niên, 2012. – 287 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách gồm hai phần: Phần thứ nhất: Chiến lược tạo vốn, tích tụ và tập trung vốn trong nước với phát triển công nghiệp Việt Nam. Những quy định và biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh quá trình tích tụ và tập trung vốn trong nước để phát triển công nghiệp. Phần thứ hai: Tầm nhìn 2050 với nhiều nội dung như: Chiến lược cán bộ Việt Nam trong thế kỷ XXI; Đổi mới hệ thống quản lý nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường nội địa và quốc tế…

SĐKCB: VN-V.10929 đến 10930

 

 

 

2.

5 nam VN gia nhap WTO5 năm Việt Nam gia nhập WTO / Nguyễn Quang Thuấn (cb); Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Xuân Trung… – H. : Khoa học xã hội, 2013. – 280 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách tập trung vào các nội dung: Phân tích bối cảnh quốc tế và trong nước sau 5 năm Việt Nam là thành viên của WTO; Phân tích quá trình thực thi các cam kết trong thực tế, trên cơ sở phân tích này để thấy rõ những cơ hội và thách thức trong thực thi cam kết và khả năng ứng phó chính sách của Việt Nam; Phân tích những nỗ lực cải cách và thay đổi thể chế ở Việt Nam. Từ đó đưa ra đánh giá chung quá trình hội nhập WTO của Việt Nam sau 5 năm và kiến nghị chính sách.

SĐKCB: VN-V.10945 đến 10949

 

 

3.

Phat trien cong nghiep ho troPhát triển công nghiệp hỗ trợ: Đánh giá thực trạng và hệ quả / Trần Đình Thiên (cb); Lê Văn Hùng, Trần Thanh Phương, Hồ Lê Nghĩa. – H. : Khoa học xã hội, 2012. – 224 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển công nghiệp hỗ trợ; thực trạng vấn đề phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam cũng như định hướng và giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam trong giai đoạn tới.

SĐKCB: VN-V.10955 đến 10956

 

 

 

4.

Co che hop tac phat trien giua cac tinhCơ chế hợp tác phát triển giữa các tỉnh Tây Bắc (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) / Đỗ Tiến Sâm (cb); Trần Cường, Hà Thị Hồng Vân… – H. : Khoa học xã hội, 2013. – 172 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách khái quát tình hình phát triển kinh tế, xã hội và chính sách phát triển kinh tế của các tỉnh biên giới Tây Bắc, Việt Nam với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Thực trạng hợp tác phát triển, tác động và đánh giá cơ hội, thách thức, đồng thời đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các tỉnh Tây Bắc, Việt Nam với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

SĐKCB: VN-V.10959 đến 10963

 

 

5.

Lam phat muc tieu va ham yLạm phát mục tiêu và hàm ý đối với khuôn khổ chính sách tiền tệ ở Việt Nam / Tô Thị Ánh Dương (cb); Bùi Quang Tuấn, Phạm Sỹ An… – H. : Tri thức, 2012. – 179 tr. ; 24 cm.

Nội dung cuốn sách bao gồm: Chính sách tiền tệ và khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu; Kinh nghiệm các nước trong việc áp dụng khuôn khổ chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu; Thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam, khả năng áp dụng cũng như các tiền đề cho việc áp dụng chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu ở Việt Nam; Lộ trình áp dụng cơ chế lạm phát mục tiêu ở Việt Nam.

SĐKCB: VN-V.10983 đến 10984

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC