Sách Nga tháng 02/2013

15:00 06/02/2013

 

1. Liên bang Nga hai thập niên đầu thế kỷ 21 / Nguyễn An Hà. - H. : Khoa học Xã hội, 2011. - 274 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách đề cập một số vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật của Liên bang Nga trong hai thập niên đầu thế kỷ 21, dự báo về xu thế vận động cũng như giải quyết các vấn đề về chính trị và kinh tế chủ yếu của Liên bang Nga tới năm 2020, đánh giá những tác động của Liêng bang Nga tới thế giới, khu vực và Việt Nam. Thêm vào đó cuốn sách cũng đưa ra những khuyến nghị nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam - Liên bang Nga giai đoạn 2011 - 2020.

SĐKCB: NGA-V.301, 302, 310, 311, 316, 317

2. Những người kế tục từ Ivan III đến Dmitri Medvedev / Piotr Romanov. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 430 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách gồm một số câu chuyện viết về những nhân vật cầm quyền, đứng đầu nước Nga ở những thời kỳ khác nhau trong suốt hơn 500 năm lịch sử, chỉ tính từ Ivan III, Piotr đại đế.., các Tổng Bí thư Xôviết đến Dmitri Medvedev, người kế tục Vladimir Putin hiện nay. Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc một số thông tin, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của một số yếu nhân của đất nước Nga, qua đó giúp bạn đọc hiểu hơn nhiều về đất nước Nga.

SĐKCB: NGA-V.312 đến 315

3. Cuộc cách mạng 10 ngày làm rung chuyển thế giới: Những giá trị xuyên thế kỷ / Nguyễn Quốc Hùng. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 315 tr. ; 20 cm.

Tác giả đã phác họa bức tranh toàn cảnh sống động về 10 ngày rung chuyển thế giới của Cách mạng Tháng Mười; những ảnh hưởng vang dội của cuộc cách mạng này đối với nhiều quốc gia - từ châu Âu, qua châu Á tới Mỹ Latinh ở Tây bán cầu, trong đó có đất nước Việt Nam.

SĐKCB: NGA-V.318, 319          

4. Nước Nga và thế giới đang thay đổi / V. Putin. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 335 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách được tổ chức tuyển chọn, biên dịch và ấn hành nhân sự kiện V. Putin trở lại điện Cremli và để góp phần tìm hiểu chiến lược phát triển của nước Nga từ nay đến năm 2020 trên các lĩnh vực như: Đối nội, đối ngoại, kinh tế, an ninh quốc phòng…

SĐKCB: NGA-V.320 đến 324

Cùng chuyên mục