Tạp chí NCQT số 3 (122) (09/2020)

17:09 12/01/2021

MỤC LỤC Số 3 (122) (09/2020)

I. CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM Phạm Bình Minh

Ngoại giao Việt Nam: 75 năm thi đua yêu nước

Vũ Thị Thu Ngân - Lê Đình Tĩnh

Hoạch định chiến lược đối ngoại: Lý thuyết, thực tiễn và hàm ý nghiên cứu cho Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng

Vũ Lê Thái Hoàng - Nguyễn Hoàng Như Thanh

Vấn đề giới trong quan hệ quốc tế và ngoại giao Việt Nam vì bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

Phạm Diệu My

Liên minh vì chủ nghĩa đa phương: Thực tiễn, triển vọng và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

II. VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG Nguyễn Mai Hương - Nguyễn Thị Lan Hương

Cuộc chiến công hàm 2020: Khả năng xây dựng lập trường chung trong ASEAN về Biển Đông

Phạm Duy Thực

Điều chỉnh chính sách Biển Đông của Ma-lai-xi-a dưới thời Mahathir và Muhyiddin

III. CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ        Dương Văn Quảng

Ngoại giao công chúng mới hay ngoại giao công chúng kỹ thuật số

Hoàng Oanh - Lê Thùy Linh

Triển khai kế hoạch tổng thể Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN 2025: 5 năm nhìn lại

Lý Thị Hải Yến - Ngô Ngọc Phương

Chính sách chống tin tức giả của Liên minh châu Âu

IV. NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI Trần Bảo Hoàng Bách - Đỗ Thị Thủy

Quyền lực cấu trúc của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình

Lê Ngọc Hân

Yếu tố đạo đức trong quan hệ quốc tế hiện nay: Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn

Đoàn Văn Thắng

Vai trò và tác động qua lại giữa các nhân tố quân sự - kinh tế trong quan hệ quốc tế

V. THÔNG TIN - TƯ LIỆU Vũ Dương Huân

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII về đối ngoại

Nguyễn Thùy Anh

Đối thoại biển “Phát triển biển bền vững: Chia sẻ quan điểm của Việt Nam và EU”

Đặng Quốc Chí

Tóm tắt nội dung các bài bằng tiếng Anh